Zoeken

  1. Inhoud Kenmerken van SMA Verschillende typen Kenmerken en beloop van SMA type 1 Medicamenteuze behandeling Ondersteunende zorg Adviezen uit de richtlijn SMA type 1 Organisatie van de zorg Voedingsprob

  2. Hoofdstukken MG (ziektebeeld, behandeling, ziektebeloop, klachtenpatroon en gevolgen voor de werksituatie, gevolgen voor de belastbaarheid) Adviezen voor de praktijk (onderling contact zorgprofessiona

  3. De behandeling van een neuromusculaire ziekte vergt een goed gecoördineerde en multidisciplinaire aanpak. Iedereen is erbij gebaat als in de huisarts-patiënt-specialistenrelatie duidelijk is welk aand

  4. Kinderen en volwassenen met SMA kunnen veel baat hebben bij fysiotherapie. Deze brochure is geschreven voor de kinderfysiotherapeut en fysiotherapeut. Er staat informatie in die van belang is bij de f

  5. In de brochure wordt onder andere ingegaan op verantwoord gewicht, obstipatie, constipatie, botontkalking, slikproblemen, sondevoeding en voedingssupplementen. Wanneer het eten op de gewone manier nie

  6. In deze brochure staat kort wat je huisarts over SMA en de behandeling ervan moet weten. Je kunt 'm met hem of haar delen. Bespreek samen welke rol de huisarts in je zorg kan hebben. De specialist bli

Sorteer op

Zoeken beperken

Soort informatie

Diagnose

Doelgroep