Zoeken

  1. De behandeling van een neuromusculaire ziekte vergt een goed gecoördineerde en multidisciplinaire aanpak. Iedereen is erbij gebaat als in de huisarts-patiënt-specialistenrelatie duidelijk is welk aand

  2. In verband met de progressie en complexiteit van de aandoening vergt de behandeling van een neuromusculaire ziekte als GBS een goed gecoördineerde en multidisciplinaire aanpak. Deze brochure biedt pra

  3. U kunt er voor zorgen dat de informatie op het juiste moment bij de hulpverlener die iemand met GBS behandelt of gaat behandelen, terechtkomt. Als u er niet zelf toe in staat bent, kan een naaste dit

  4. Er zijn twee pakketten met brochures voor hulpverleners: één voor de periode van opname in het ziekenhuis en één met informatie op weg naar herstel. Het pakket Informatie over het Guillain-Barré syndr

  5. De richtlijn biedt onder meer aanbevelingen aan alle betrokken disciplines. Naast de richtlijn zijn er samenvattingskaarten voor huisarts, neuroloog, revalidatiearts, fysiotherapeut en arbeids-/bedrij

  6. In deze brochure staat kort wat je huisarts over SMA en de behandeling ervan moet weten. Je kunt 'm met hem of haar delen. Bespreek samen welke rol de huisarts in je zorg kan hebben. De specialist bli

Sorteer op

Zoeken beperken

Soort informatie

Diagnose

Doelgroep