Zoeken

  1. LGMD kan niet worden genezen maar er zijn wel manieren om de lichaamsfuncties zoveel mogelijk te behouden en te verbeteren. Fysiotherapie kan helpen bij het omgaan met de beperkingen die de ziekte in

  2. Inhoud Kenmerken van SMA Verschillende typen Kenmerken en beloop van SMA type 1 Medicamenteuze behandeling Ondersteunende zorg Adviezen uit de richtlijn SMA type 1 Organisatie van de zorg Voedingsprob

  3. Voor mensen met een congenitale spierziekte, ouders van een kind met zo´n ziekte en andere direct betrokkenen kan de inhoud van deze brochure een steun in de rug zijn. In enkele ervaringsverhalen kunt

Sorteer op

Zoeken beperken

Soort informatie

Diagnose

Doelgroep