Zoeken

  1. AMC komt voor bij één op de vijf- tot tienduizend pasgeborenen.

  2. Meer informatie over AMC lezen leden van Spierziekten Nederland in de nieuwsbrief AMC en op het ledengedeelte van de site. U kunt op het ledendeel van de site zoeken bij Mijn Informatie. Ook kunt u ee

  3. In de nieuwsbrief van de AMC-diagnosewerkgroep van Spierziekten Nederland worden leden op de hoogte gesteld van lopend en onlangs afgerond onderzoek. Bij Mijn Informatie in het ledengedeelte van www.s

  4. De behandeling is erop gericht een zo groot mogelijke zelfstandigheid in het functioneren te bereiken. Een team van specialisten, van fysiotherapeut tot revalidatiearts, kan hieraan bijdragen. Dit tea

  5. Een neuroloog kan vaststellen of het om Becker myotonie gaat. Vaak is aanvullend onderzoek nodig zoals het meten van de elektrische activiteit van de spieren en bloedonderzoek.

  6. Bij Becker myotonie treden zowel spierstijheid als spierslapte op. Spierslapte treedt overigens niet altijd op. In eerste instantie treden deze verschijnselen vooral op in de benen, Later kunnen ook a

  7. Becker myotonie is een erfelijke spieraandoening. Wanneer zowel de vader als de moeder drager zijn van de ziekte, heeft ieder kind 25% kans om de ziekte te erven. Deze vorm van overerving heet autosom

  8. Om vast te stellen om welke vorm van AMC het gaat, is het van belang dat na geboorte onderzoek door een team van specialisten plaatsvindt, bestaand uit een kinderarts, kinderneuroloog, kinderorthopedi

Sorteer op

Zoeken beperken

Soort informatie

Diagnose