Zoeken

  1. AMC komt voor bij één op de vijf- tot tienduizend pasgeborenen.

  2. Meer informatie over AMC lezen leden van Spierziekten Nederland in de nieuwsbrief AMC en op het ledengedeelte van de site. U kunt op het ledendeel van de site zoeken bij Mijn Informatie. Ook kunt u ee

  3. In de nieuwsbrief van de AMC-diagnosewerkgroep van Spierziekten Nederland worden leden op de hoogte gesteld van lopend en onlangs afgerond onderzoek. Bij Mijn Informatie in het ledengedeelte van www.s

  4. De behandeling is erop gericht een zo groot mogelijke zelfstandigheid in het functioneren te bereiken. Een team van specialisten, van fysiotherapeut tot revalidatiearts, kan hieraan bijdragen. Dit tea

  5. Congenital fibre type disproportion myopathy, of congenitale vezeltype disproportie, is een bij de geboorte aanwezige spieraandoening. Ons spierweefsel kent twee soorten vezels: type 1 en type 2. Deze

  6. De ziekte berust op een afwijking in het erfelijk materiaal, het DNA. Er zijn verschillende genen bekend waarin mutaties ('fouten') leiden tot deze ziekte. Er spelen zeker twee genen een rol, namelijk

  7. Congenitale vezeltype-disproportie openbaart zich in verschillende vormen. In alle gevallen ligt de oorzaak in zwakte van vooral de spieren in romp, schouders en dijbenen. De baby is slap, heeft dikwi

  8. De ziekte is ernstig in het eerste levensjaar maar daarna kan enige spierkrachttoename optreden. Na de tweede verjaardag is de ziekte meestal stabiel of zeer langzaam progressief. Soms treedt zelfs en

Sorteer op

Zoeken beperken

Soort informatie

Diagnose