Zoeken

  1. Bij myositis gaat het om ontstekingen van spieren. Dermatomyositis (DM), polymyositis (PM) en sporadisch voorkomende ´inclusion body´-myositis (IBM of sIBM) zijn de drie meest voorkomende spierontstek

  2. Op grond van uw klachten zal de huisarts u doorverwijzen naar een specialist. Meestal zal dit een neuroloog, een reumatoloog, een dermatoloog of een internist zijn en bij een kind een kinderarts, kind

  3. Veel (huis)artsen hebben niet zoveel kennis van spierziekten. Dat kan ook niet: er zijn meer dan zeshonderd verschillende spierziekten en de huisarts ziet in zijn praktijk maar heel af en toe iemand m

  4. Wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van spiertraining bij myositis is schaars. Uit onderzoek blijkt niet dat spiertraining tot verbetering van kracht of vergroting van het uithoudingsvermogen

  5. Er wordt nationaal en internationaal onderzoek gedaan naar oorzaken en behandeling van spierziekten. MyoNet (Myositis Network), een internationaal netwerk, zet zich in om kennis en expertise over myos

  6. Er is nog erg weinig betrouwbare informatie op basis van goed onderzoek beschikbaar over zwangerschap en bevalling bij vrouwen met dermatomyositis of polymyositis. Indien men vanwege een myositis met

  7. In Nederland ontstaan de verschillende vormen van myositis jaarlijks bij honderd tot driehonderd mensen. De juveniele vorm van dermatomyositis is heel zeldzaam, per jaar krijgen drie tot vijf kinderen

  8. Bij ongeveer een kwart van de mensen met dermatomyositis treedt door de behandeling snel en blijvend herstel op. Bij anderen duurt het langer. Soms komt de ziekte enige tijd na herstel weer terug. Een

  9. De ontstekingen bij polymyositis en dermatomyositis worden bestreden met ontstekingsremmende medicijnen. De behandeling van eerste keus is prednison. Prednison moet langdurig worden gebruikt, eerst in

Sorteer op

Zoeken beperken

Soort informatie

Diagnose