Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metHereditaire spastische paraparese (HSP)


Synoniem

Ziekte van Strümpell · Erfelijke spastische paraplegie · Erfelijke spastische spinaal paralyse

Hereditaire spastische paraparese is een erfelijke spierziekte die stijfheid en spasticiteit in de benen veroorzaakt.

Wat is HSP?

HSP (hereditaire spastische paraparese) is een erfelijke aandoening van het ruggenmerg. De ziekte veroorzaakt een langzaam toenemende stijfheid en spasticiteit in beide benen.
Bij HSP worden de benen steeds stijver met als uiteindelijk gevolg spasticiteit en vaak ook kramp. Je struikelt makkelijk, sporten is lastig en de spierkracht neemt af. Voor de meeste mensen met HSP betekent koud weer: meer klachten. Meer over HSP, oorzaak en verschijnselen

Folder over HSP

Een samenvatting van de informatie over HSP vindt u in deze folder (gratis te downloaden).

Folder downloaden

Feiten op een rij

  • HSP komt in Nederland bij ongeveer negen op 100.000 mensen voor
  • De eerste verschijnselen van HSP kunnen zich op elke leeftijd voordoen
  • Meestal uit HSP zich pas op volwassen leeftijd
  • HSP bekort de levensduur niet

Diagnose en behandeling van HSP

Wanneer meer personen in een familie dezelfde klachten hebben, kan de diagnose vrij gemakkelijk worden gesteld. De neuroloog kan verschillende onderzoeken uitvoeren om de diagnose met zekerheid te stellen.
HSP is niet te genezen. Er zijn wel medicijnen die de spasticiteit kunnen verminderen. Vanwege de bijwerkingen worden ze vaak pas in een later stadium voorgeschreven.
Een fysiotherapeut kan helpen met het oprekken van de spieren. Meer over diagnosestelling en behandeling bij HSP

Leestip

In de brochure HSP en PLS, Diagnose en behandeling staat beknopt weergegeven hoe deze ziekten ontstaan, wat de symptomen zijn, hoe het verloop is en wat de juiste behandeling is.
Leden van Spierziekten Nederland kunnen deze uitgave gratis downloaden via de persoonlijke pagina op deze site.

Bestellen via de webwinkel

Informeer uw hulpverlener over HSP

HSP is een zeldzame aandoening. Mogelijk is uw huisarts of fysiotherapeut niet op de hoogte van wat de beste begeleiding is. Geef uw hulpverlener daarom zelf de benodigde informatie.
Meer over informatie voor uw huisarts over HSP en de gratis te downloaden brochure
Meer over informatie voor uw fysiotherapeut over HSP en de gratis te downloaden brochure