Advies ACP gepubliceerd

Door: Erik van Uden

Het Zorginstituut heeft de tekst van het advies van de ACP over het SMA-geneesmiddel Spinraza inmiddels op de website gepubliceerd.

Afgelopen vrijdag 26 januari vond de vergadering plaats van de Advies Commissie Pakket (ACP) over de vergoeding van het nieuwe SMA-geneesmiddel, Spinraza. Het Zorginstituut heeft de tekst van het advies van de ACP inmiddels op de website gepubliceerd.

Positief in het advies is de waarde die de commissie ondanks alle bedenking hecht aan het middel. Men zegt: ‘De commissie pleit er desondanks wel voor dat het middel snel beschikbaar komt voor de patiëntengroepen waarvoor het middel bewezen effectief is. Dit gezien het belang van het geneesmiddel voor deze patiënten en hun naasten.’ Ook pleit de commissie voor een onderzoek naar het effect bij andere groepen. Daarmee wordt in principe aan minister en fabrikant de gelegenheid geboden om tot een voor iedereen bevredigend resultaat te komen.

Dat de commissie de prijs van het middel veel te hoog vindt, werd tijdens de zitting al zeer duidelijk. 

Het advies van de ACP is gericht aan de Raad van Bestuur van het Zorginstituut. De raad moet uiteindelijk de minister adviseren en deze zal daarna zo snel mogelijk de onderhandelingen met de fabrikant starten. Waar we gaan uitkomen, is moeilijk te voorspellen. De deur staat op een kier, maar wij willen hem helemaal open.

Het volledige advies vindt u hier.

Terug naar overzicht