Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metAmyotrofische laterale sclerose (ALS)

Synoniem

Lou Gehrig's disease · Ziekte van Charcot · Motor neuron disease (MND)

ALS (amyotrofische laterale sclerose) is een aandoening die leidt tot het onvoldoende of niet functioneren van de spieren.

Wat is ALS?

ALS is een progressieve ziekte. Dat betekent dat iemand met deze ziekte steeds verder achteruitgaat. Meer over ALS, diagnosestelling en verschijnselen.

Folder over ALS

Een samenvatting van de informatie over ALS vindt u in de folder over ALS.

Feiten op een rij

  • Ongeveer 80% van de mensen met ALS zijn mannen
  • In Nederland zijn er zo'n 1000 tot 1500 mensen met ALS
  • De gemiddelde leeftijd waarop de diagnose ALS wordt gesteld, is vijfenvijftig jaar

Behandelmogelijkheden bij ALS

Bij de behandeling van ALS is behalve de neuroloog een ALS-team betrokken: verschillende hulpverleners die nauw met elkaar samenwerken. Meer over behandelmogelijkheden bij ALS.

Video over revalidatie en ALS

Mensen met ALS kunnen veel hebben aan de inzet van een gespecialiseerd revalidatieteam. Het team kan voor optimale ondersteuning zorgen.

Bekijk de video over ALS en revalidatie.

Adviezen en tips

Mensen met ALS kunnen veel hebben aan de tips en adviezen van de revalidatiearts (gratis te downloaden).

Leestip

In de brochure ALS en PSMA, Diagnose en behandeling staat uitgebreide informatie over deze aandoeningen, wat de symptomen zijn, hoe het verloop is en wat de juiste behandeling is.
Leden van Spierziekten Nederland kunnen deze brochure gratis downloaden via de persoonlijke pagina op deze site. U kunt de brochure ook bestellen via de webwinkel.

Informeer uw hulpverleners

ALS is een zeldzame aandoening. Mogelijk is uw huisarts niet goed op de hoogte van wat de beste begeleiding is. Informeer daarom zelf uw huisarts.
Voor u en instanties die bij de verzorging en verpleging betrokken zijn, is er een handig en praktisch informatiepakket. Meer informatie over verpleging en verzorging bij ALS.