Corona en spierziekten

Hieronder vind je alles over corona en spierziekten. Een deel van de mensen met afweeronderdrukkende medicijnen krijgt een uitnodiging voor een derde prik.

Laatste aanpassing: 20 oktober 2021

Vaccinatie

Bij spierziekten lopen met name patiënten (vanaf 16 jaar) met een beperkte (gecompromitteerde) ademhaling een verhoogd risico op een ernstige corona-infectie. Zij kwamen daarom versneld in aanmerking voor vaccinatie tegen COVID-19. Later kwam vaccinatie ook beschikbaar voor volwassenen met een matig of licht verhoogd medisch risico en volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar zonder extra risico.

Wie een aantal specifieke afweeronderdrukkende medicijnen gebruikt, komt in aanmerking voor een derde prik. Dan zijn er ook gratis zelftests en mondneusmaskers beschikbaar. Dit laatste is ook het geval als vaccinatie om medische redenen of vanwege (jonge) leeftijd niet mogelijk is.

Meer over coronavaccinatie

Mondkapjes

Op veel plekken is het dragen van mondkapjes niet meer verplicht, maar het mag wel. Op de website van de overheid vind je meer informatie over mondkapjes en instructies voor het dragen.
Het advies aan fysiotherapeuten is een mondmasker te blijven dragen bij kwetsbare mensen die niet gevaccineerd zijn en bij mensen die door hun medicijngebruik extra risico lopen.

Kun je geen (medisch) mondkapje dragen op plekken waar dat nog wel verplicht is zoals tijdens zorgvervoer en in het ov, bijvoorbeeld door ademhalingsproblemen? Probeer een gezichtsscherm (face shield) en zorg dat je kunt aantonen dat je onder de uitzonderingsregel valt.

Mensen in de risicogroep

Je behoort tot de groep met een (licht, matig of ernstig) verhoogd medisch risico wanneer je een spierziekte hebt in combinatie met één of meer van onderstaande situaties:

 • je hebt ademhalingsproblemen, met of zonder beademing;
 • je ademhalingscapaciteit is om een andere reden verminderd, bijvoorbeeld doordat je permanent in een rolstoel zit;
 • je wordt behandeld met medicijnen die het immuunsysteem beïnvloeden;
 • je hebt hartproblemen.

Internationale experts waarschuwen ook alert te zijn bij spierziekten waarbij koorts, vasten of infectie de ziekte verergert (o.a. MG) of spierafbraak kan veroorzaken (sommige metabole spierziekten), en bij spierziekten waarbij neus- en keelspieren aangedaan zijn (zoals MD). Zie het advies van de World Muscle Society.

Voor kwetsbare kinderen in de basisschoolleeftijd lijkt het virus niet gevaarlijker dan andere verkoudheidsvirussen. Ook bij jongeren vanaf twaalf jaar is het verloop relatief mild. Kinderen en jongeren met een spierziekte kunnen naar school, tenzij een arts om zeer zwaarwegende redenen anders adviseert. Jongeren vanaf twaalf jaar komen in aanmerking voor vaccinatie.

Meer over corona bij kinderen, onderwijs en gezin

Leefadviezen voor volwassenen in de risicogroep

Vermijd direct contact met anderen zoveel mogelijk en beperk het aantal noodzakelijke contacten. Ook als je gevaccineerd bent, is het belangrijk zoveel mogelijk anderhalve meter afstand te houden. Onder meer specialisten van Spierziekten Centrum Nederland raden vaccinatie aan, ook bij spierziekten waarbij bijvoorbeeld afweeronderdrukkende medicijnen gebruikt worden.

De adviezen van Spierziekten Centrum Nederland rondom het voorkómen van besmetting:

 • Houd de standaard hygiënemaatregelen in acht:
  • was je handen regelmatig;
  • hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg;
  • was vervolgens je handen;
  • kun je een drukke plaats niet vermijden, bijvoorbeeld een winkelcentrum, draag dan een mondkapje als je conditie dat toelaat.
 • Beperk het aantal bezoekers dat je langs laat komen tot een minimum en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn, ook als dit je huisgenoten betreft.
 • Ga niet op niet op bezoek bij mensen met een corona-infectie of met klachten van koorts, hoesten of kortademigheid.
 • Houd je aan de voorgeschreven afstand tot anderen in het openbare leven.
 • Reis indien mogelijk niet met het ov.
 • Vermijd plaatsen waar veel mensen zijn.

Voorbereidingen op mogelijke besmetting

Zorg dat je een lijstje bij de hand hebt voor noodgevallen met daarop:

 • de naam van je spierziekte;
 • je medicatiegebruik;
 • de contactgegevens van je eigen behandelend neuroloog, revalidatiearts en/of CTB-arts; zij kunnen gebeld worden voor advies door de huisarts of arts in het ziekenhuis;
 • (in geval van thuisbeademing) je machine en CTB-map. Als je nog niet beademd wordt, maar al wel bij een CTB bekend bent, meld dit.

Lees meer in het stappenplan

Informatie over corona en spierziekten in beeld

Webcast coronavirus en spierziekten
Je kunt de webcast van woensdag 25 maart terugkijken. Er komen vragen aan de orde rond het voorkomen van besmetting, medicatie en besmet zijn.
De vragen en antwoorden kun je hier teruglezen. De antwoorden zijn opgesteld in samenwerking met prof. dr. Jan Verschuuren (LUMC) en dr. Michael Gaytant (CTB UMC Utrecht).

Chatsessie Hoe blijf ik fit?
Vragen en antwoorden over fit blijven in coronatijd, die aan bod kwamen tijdens de chatsessie met revalidatiearts dr. Nicole Voet, vind je terug op de pagina's over Sport en bewegen. Daar staan ook oefeningen die je thuis kunt doen.

Algemene informatie

Praat mee over corona op het

Wel of niet vaccineren?

Informatie over coronavaccins en de landelijke vaccinatiestrategie

Spierziekten en corona

Een overzicht van nuttige informatie rond het coronavirus

Naar spierziekten en corona