Corona en spierziekten

De maatregelen zijn versoepeld maar het virus is nog niet weg. Hier vind je informatie over corona en spierziekten, (herhaal)vaccinaties en praktische tips over wat te doen bij een besmetting.

Ondanks de versoepelingen, blijven de basisregels rondom het voorkomen van besmetting gelden. Voorbeelden zijn de standaard hygiënemaatregelen en testen bij klachten. Op deze pagina vind je wat je nog meer kunt doen als je tot de risicogroep behoort. Live bijeenkomsten zijn weer mogelijk, die organiseren we met extra voorzichtigheid. Waar nodig blijven we om aandacht vragen voor de kwetsbare groep.
Meer over wat Spierziekten Nederland doet 

Mensen in de risicogroep

Het risico op een ernstig verloop van een coronabesmetting is (licht, matig of ernstig) verhoogd wanneer je een spierziekte hebt in combinatie met één of meer van onderstaande situaties:

  • je hebt ademhalingsproblemen, met of zonder beademing;
  • je ademhalingscapaciteit is om een andere reden verminderd, bijvoorbeeld doordat je permanent in een rolstoel zit;
  • je wordt behandeld met medicijnen die het immuunsysteem beïnvloeden;
  • je hebt hartproblemen.

Internationale experts waarschuwen daarnaast alert te zijn bij spierziekten waarbij koorts, vasten of infectie de ziekte verergert (o.a. MG) of spierafbraak kan veroorzaken (sommige metabole spierziekten), en bij spierziekten waarbij neus- en keelspieren aangedaan zijn (zoals MD).

Voor kwetsbare kinderen in de basisschoolleeftijd lijkt het virus niet gevaarlijker dan andere verkoudheidsvirussen. Ook bij jongeren vanaf twaalf jaar is het verloop relatief mild.
Meer over corona bij kinderen, onderwijs en gezin

Adviezen

Behoor je tot de risicogroep? Ook als je gevaccineerd bent, kan het verstandig zijn gepaste afstand te blijven houden van anderen, uit de buurt te blijven van mensen die (mogelijk) besmet zijn en drukke plekken te mijden of er een mondkapje te dragen. Ook nu dat niet meer verplicht is. Op de website van Spierziekten Centrum Nederland vind je meer adviezen rondom het voorkómen van besmetting.

Als voorbereiding op een noodgeval als je toch besmet raakt, kun je een lijstje bij de hand hebben met daarop: de naam van je spierziekte, je medicatiegebruik, de contactgegevens van je neuroloog, revalidatiearts en/of CTB-arts en (in geval van thuisbeademing) je machine en CTB-map. Meld het bij een ziekenhuisopname ook als je nog niet beademd wordt, maar al wel bij een CTB bekend bent.
Meer over wat te doen bij de verschillende fasen van een besmetting 

Vaccinatie

Coronavaccins helpen het risico op ziekenhuis- en IC-opname door corona drastisch te verminderen, ook als je een spierziekte hebt.  Het advies van spierziektespecialisten is dan ook: laat je vaccineren. Het maakt voor dat advies niet uit of je afweeronderdrukkende medicijnen gebruikt of niet. Bij een ernstige afweerstoornis kom je naast een boosterprik in aanmerking voor een derde prik en soms ook een herhaalprik. Meer over coronavaccinatie

Twijfel je of een vaccinatie in je specifieke medische situatie verstandig is, of dat die op dezelfde dag kan plaatsvinden als bv. een immuunbehandeling? Kijk bij 'Aandachtpunten bij specifieke diagnoses', overleg zo nodig met je arts of bel met de Twijfeltelefoon van het ErasmusMC.

Leven met het coronavirus

Behoor je tot de risicogroep en heb je praktische vragen over beschermingsmaterialen, het regelen van zorg of over werk of vergoedingen? Bekijk de pagina Leven met het coronavirus

Algemene informatie

Praat mee over corona op het