Corona en spierziekten

Hieronder vindt u alles over corona en spierziekten. Beperk uw contacten en reisbewegingen, houd afstand en laat u testen bij klachten. Het advies is ook: laat u vaccineren zodra dat kan. Uitnodigingen voor hoogrisicogroepen worden voorbereid.

Laatste aanpassing: 9 april 2021

Advies

De kwetsbare groep
U behoort tot de kwetsbare groep wanneer u een spierziekte heeft in combinatie met één of meer van onderstaande situaties: 

 • u heeft ademhalingsproblemen, met of zonder beademing;
 • uw ademhalingscapaciteit is om een andere reden verminderd, bijvoorbeeld doordat u permanent in een rolstoel zit;
 • u wordt behandeld met medicijnen die het immuunsysteem beïnvloeden;
 • u heeft hartproblemen.

Spierziektepatiënten met een gecompromitteerde ademhaling lopen het meest risico. Zij komen versneld in aanmerking voor een vaccinatie tegen COVID-19, zie ons nieuwsoverzicht voor de meest recente ontwikkelingen.

Meer over coronavaccinatie

Internationale experts waarschuwen ook alert te zijn bij spierziekten waarbij koorts, vasten of infectie de ziekte verergert (o.a. MG) of spierafbraak kan veroorzaken (sommige metabole spierziekten), en bij spierziekten waarbij neus- en keelspieren aangedaan zijn (zoals MD). Zie het advies van de World Muscle Society.

Voor kwetsbare kinderen in de basisschoolleeftijd lijkt het virus niet gevaarlijker dan andere verkoudheidsvirussen. Ook bij jongeren vanaf 12 jaar is het verloop relatief mild. Kinderen en jongeren met een spierziekte kunnen naar school, wanneer de scholen open zijn, tenzij een arts om zeer zwaarwegende redenen anders adviseert.

Meer over corona bij kinderen, onderwijs en gezin

Het advies voor volwassenen in de risicogroep
Vermijd direct contact met anderen zoveel mogelijk en beperk het aantal noodzakelijke contacten drastisch. De besmettingcijfers zijn nog steeds hoog en de risico's die u loopt áls u besmet raakt, zijn aanzienlijk. Onder meer specialisten van Spierziekten Centrum Nederland raden vaccinatie aan, ook bij spierziekten waarbij bijvoorbeeld afweeronderdrukkende medicijnen gebruikt worden.

De adviezen van Spierziekten Centrum Nederland rondom het voorkómen van besmetting:

 • Houd de standaard hygiënemaatregelen in acht:
  • was uw handen regelmatig;
  • hoest en nies in de binnenkant van de elleboog;
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg;
  • was vervolgens uw handen;
  • kunt u een drukke plaats niet vermijden, bijvoorbeeld een winkelcentrum, draag dan een mondkapje als uw conditie dat toelaat.
 • Beperk het aantal bezoekers dat u langs laat komen tot een minimum en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn, ook als dit uw huisgenoten betreft.
 • Ga niet op niet op bezoek bij mensen met een corona-infectie of met klachten van koorts, hoesten of kortademigheid.
 • Houd u aan de voorgeschreven afstand tot anderen in het openbare leven.
 • Reis indien mogelijk niet met het ov.
 • Vermijd plaatsen waar veel mensen zijn.

Voorbereidingen op mogelijke besmetting

Zorg dat u een lijstje bij de hand hebt voor noodgevallen met daarop:

 • de naam van de spierziekte die u heeft;
 • uw medicatiegebruik;
 • de contactgegevens van uw eigen behandelend neuroloog, revalidatiearts en/of CTB-arts; zij kunnen gebeld worden voor advies door de huisarts of arts in het ziekenhuis;
 • (in geval van thuisbeademing) uw machine en CTB-map. Als u nog niet beademd wordt, maar al wel bij een CTB bekend bent, meld dit.

Lees meer in het stappenplan

Vaccinatie

Voor de meeste mensen met een spierziekte is het advies simpel: laat u vaccineren wanneer u uitgenodigd wordt. Elders op deze site vindt u uitgebreide informatie over het coronavaccin, het vaccinatiebeleid en aandachtspunten bij specifieke diagnoses. Meer informatie vindt u ook op de site van Rijksoverheid en in het advies van de World Muscle Society (vertaald in het Nederlands).

Achter de schermen zijn de in spierziekten gespecialiseerde artsen uit ons netwerk in overleg geweest met het RIVM. Spierziekten Nederland is nauw betrokken en ondersteunt het proces waar mogelijk. Houd onze nieuwsberichten in de gaten voor de meest actuele ontwikkelingen.

Avondklok

Ondanks de avondklok mogen zorgverleners en mantelzorgers die elders wonen met een verklaring over straat. Meer over de gevolgen van de avondklok voor mantelzorgers 

Mondkapjes

Op de website van de overheid vindt u meer informatie over mondkapjes en instructies voor het dragen. Kunt u geen mondkapje dragen op plekken waar dat verplicht is, bijvoorbeeld door ademhalingsproblemen? Probeer een gezichtsscherm (face shield) en zorg dat u kunt aantonen dat u onder de uitzonderingsregel valt.

Webcast coronavirus en spierziekten

U kunt de webcast van woensdag 25 maart terugkijken. Er komen vragen aan de orde rond het voorkomen van besmetting, medicatie en besmet zijn.
De vragen en antwoorden kunt u hier teruglezen. De antwoorden zijn opgesteld in samenwerking met prof. dr. Jan Verschuuren (LUMC) en dr. Michael Gaytant (CTB UMC Utrecht).

Chatsessie Hoe blijf ik fit?

Vragen en antwoorden over fit blijven in coronatijd, die aan bod kwamen tijdens de chatsessie met revalidatiearts dr. Nicole Voet, vindt u terug op de pagina's over Sport en bewegen. Daar vindt u ook oefeningen die u thuis kunt doen.

Algemene informatie

Praat mee over corona op het

Wel of niet vaccineren?

Informatie over coronavaccins en de landelijke vaccinatiestrategie

Spierziekten en corona

Een overzicht van nuttige informatie rond het coronavirus

Naar spierziekten en corona