Corona en spierziekten

Wat zijn de risico’s van corona bij spierziekten? Kunt u uw zorg nog veilig regelen en gelden de versoepelingen ook voor u of uw kind? Op deze pagina vindt u steeds de nieuwste inzichten.

Laatste aanpassing: 29 juni 2020

Advies

De extra kwetsbare groep
U behoort tot de extra kwetsbare groep wanneer u een spierziekte heeft in combinatie met één of meer van onderstaande situaties: 

 • u heeft ademhalingsproblemen, met of zonder beademing;
 • uw ademhalingscapaciteit is om een andere reden verminderd, bijvoorbeeld doordat u permanent in een rolstoel zit;
 • u wordt behandeld met medicijnen die het immuunsysteem beïnvloeden;
 • u heeft hartproblemen.

Voor kwetsbare kinderen in de basisschoolleeftijd lijkt het virus niet gevaarlijker dan andere verkoudheidsvirussen.
Ook bij jongeren vanaf 12 is het verloop relatief mild. Jongeren vanf 12 jaar met een spierziekte kunnen daarom ook weer naar school, tenzij een arts om zeer zwaarwegende redenen anders adviseert.

Meer over corona bij kinderen, onderwijs en gezin

Het advies voor volwassenen in de risicogroep
Vermijd direct contact met anderen zoveel mogelijk en beperk het aantal noodzakelijke contacten. Ook al worden de maatregelen versoepeld, de risico's die u loopt áls u besmet raakt, worden niet kleiner.

Herziene adviezen van Spierziekten Centrum Nederland:

 • Houd de standaard hygiënemaatregelen in acht:
  • was uw handen regelmatig
  • hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg
  • was vervolgens uw handen.
 • Beperk het aantal bezoekers dat u langs laat komen en blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn, ook als dit uw huisgenoten betreft.
 • Ga niet op niet op bezoek bij mensen met een corona-infectie of met klachten van koorts, hoesten of kortademigheid.
 • Houd u aan de voorgeschreven afstand tot anderen in het openbare leven.
 • Reis indien mogelijk niet met het ov.
 • Vermijd plaatsen en evenementen waar veel mensen zijn.

Voorbereidingen op mogelijke besmetting

Zorg dat u een lijstje bij de hand hebt voor noodgevallen met daarop:

 • de naam van de spierziekte die u heeft;
 • uw medicatiegebruik;
 • de contactgegevens van uw eigen behandelend neuroloog, revalidatiearts en/of CTB-arts; zij kunnen gebeld worden voor advies door de huisarts of arts in het ziekenhuis.
 • (in geval van thuisbeademing) uw machine en CTB-map. Als u nog niet beademd wordt, maar al wel bij een CTB bekend, meld dit.

Lees meer in het stappenplan

Versoepelingen

 • Rijksoverheid maakte een routekaart voor de versoepelig van coronamaatregelen voor kwetsbaren. Bezoek ontvangen mag weer sinds 25 mei, mits er aan o.a. de anderhalvemeterregel gehouden wordt. Volledig vrij bewegen zit er echter nog niet in. Lees het bericht.
 • Afgesproken is dat er bij versoepeling rekening mee gehouden moet worden dat ook mensen met een beperking veilig en op een gelijk niveau kunnen meedoen. Zie de COVID-19-strategie van Rijksoverheid.

Webcast coronavirus en spierziekten

U kunt de webcast van woensdag 25 maart terugkijken. Er komen vragen aan de orde rond het voorkomen van besmetting, medicatie en besmet zijn.
De vragen en antwoorden kunt u hier teruglezen. De antwoorden zijn opgesteld in samenwerking met prof. dr. Jan Verschuuren (LUMC) en dr. Michael Gaytant (CTB UMC Utrecht).

Chatsessie Hoe blijf ik fit?

Vragen en antwoorden over fit blijven in coronatijd, die aan bod kwamen tijdens de chatsessie met revalidatiearts dr. Nicole Voet, vindt u terug op de pagina's over Sport en bewegen. Daar vindt u ook oefeningen die u thuis kunt doen.

Algemene informatie

Verder lezen

Ervaringen uitwisselen

Hoe gaan jullie om met deze coronacrisis? Lees of praat mee.

Naar Iemandzoalsik.nl

Naar het Myocafé

Spierziekten en corona

Een overzicht van nuttige informatie rond het coronavirus

Naar spierziekten en corona