Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metPolyneuropathie

Wat is polyneuropathie?

Een neuropathie is een aandoening van de zenuwen van armen en benen, de ’bedrading’.
Polyneuropathie betekent dat de zenuwen op meerdere plaatsen in het lichaam zijn aangedaan.
Spieren en gevoel functioneren dan niet meer zoals het hoort.
Met het begrip polyneuropathie wordt een grote groep uiteenlopende aandoeningen aangeduid met verschillende oorzaken en een verschillend verloop. Sommige zijn met medicijnen te behandelen, andere niet.
Helaas is het niet altijd mogelijk een oorzaak van polyneuropathie vast te stellen. Lees verder over oorzaken en verschijnselen van polyneuropathie.

Folder over polyneuropathie

Een samenvatting van de informatie over polyneuropathie vindt u in de folder over polyneuropathie (gratis te downloaden).

Feiten op een rij

  • Er zijn veel soorten polyneuropathieën, met verschillende oorzaken
  • Polyneuropathieën die horen bij Spierziekten Nederland zijn: GBS, MFS, NA, CIDP, MMN, MGUS-pnp, CIAP en overige erfelijke polyneuropathieën

Hoe wordt de diagnose polyneuropathie gesteld?

De diagnose polyneuropathie wordt gesteld op basis van lichamelijk onderzoek. Aanvullend onderzoek bestaat meestal uit een “spiermeting” (elektromyogram). Verder wordt de geleiding van de zenuwen gemeten. Lees verder over diagnose en behandeling.

Polyneuropathie en lidmaatschap

U kunt niet voor alle polyneuropathieën bij Spierziekten Nederland terecht.
Bij een polyneuropathie als gevolg van medicijngebruik, diabetes, alcohol of de omgang met giftige stoffen heeft lidmaatschap geen zin. Bij ziekten als bijvoorbeeld CIAP, het Guillain-Barré syndroom, CIDP, CMT/HMSN en neuralgische amyotrofie heeft Spierziekten Nederland juist veel te bieden. Lees hierover meer in de folder.
Bent u er niet zeker van welke polyneuropathie u hebt, informeer dan bij uw huisarts of neuroloog. Lees verder.

Kracht en gevoel

De klachten die ontstaan door een polyneuropathie kunnen zowel de gevoelszenuwen als de bewegingszenuwen betreffen. Klachten van de gevoelszenuwen zijn bijvoorbeeld: doof gevoel, prikkelingen, tintelingen, veranderd gevoel, pijn, evenwichtsstoornissen.
Voorbeelden van klachten van de bewegingszenuwen: kramp, dunner worden van spieren en zwakte. Lees verder over oorzaken en verschijnselen bij polyneuropathie.

Waar kunt u terecht?

In de Zorgwijzer van Spierziekten Nederland vindt u gespecialiseerde hulpverleners (neuroloog, revalidatieteam) bij u in de buurt.

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte kunnen elkaar treffen op IemandZoalsIk.nl, de site voor en door mensen met een chronische aandoening.