Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metPolyneuropathie

Polyneuropathie omvat een grote groep aandoeningen. Bij polyneuropathie werken zenuwen op meerdere plaatsen in het lichaam niet goed.

Wat is polyneuropathie?

Een neuropathie is een aandoening van de zenuwen van armen en benen, de ’bedrading’.
Polyneuropathie betekent dat de zenuwen op meerdere (poly = veel) plaatsen in het lichaam zijn aangedaan. Spieren en gevoel functioneren dan niet meer zoals het hoort.
Met het begrip polyneuropathie wordt een grote groep uiteenlopende aandoeningen aangeduid met verschillende oorzaken en een verschillend verloop. Sommige zijn met medicijnen te behandelen, andere niet.

Oorzaak en verschijnselen

Klachten, ontstaan door polyneuropathie, kunnen zowel de gevoelszenuwen als de bewegingszenuwen betreffen. Klachten van de gevoelszenuwen zijn bijvoorbeeld: doof gevoel, prikkelingen, tintelingen, veranderd gevoel, pijn, evenwichtsstoornissen.
Voorbeelden van klachten van de bewegingszenuwen zijn: kramp, dunner worden van spieren en zwakte. Helaas is het niet altijd mogelijk de oorzaak van polyneuropathie vast te stellen. Meer over oorzaken en verschijnselen van polyneuropathie.

Folder over polyneuropathie

Een samenvatting van de informatie over polyneuropathie vindt u in deze folder (gratis te downloaden).

Folder downloaden

Feiten op een rij

  • Er zijn veel soorten polyneuropathieën, met verschillende oorzaken
  • Sommige polyneuropathieën zijn met medicijnen te behandelen, andere niet
  • Polyneuropathieën die horen bij Spierziekten Nederland zijn: GBS, MFS, NA, CIDP, MMN, MGUS-pnp, CIAP en overige erfelijke polyneuropathieën

Hoe wordt de diagnose polyneuropathie gesteld?

De diagnose polyneuropathie wordt gesteld op basis van lichamelijk onderzoek. Aanvullend onderzoek bestaat meestal uit een “spiermeting” (elektromyogram). Verder wordt de geleiding van de zenuwen gemeten. Meer over diagnose en behandeling bij polyneuropathie.

Polyneuropathie en lidmaatschap

U kunt niet voor alle polyneuropathieën bij Spierziekten Nederland terecht. Bij een polyneuropathie als gevolg van medicijngebruik, diabetes, alcohol of de omgang met giftige stoffen heeft lidmaatschap geen zin. Bij ziekten als bijvoorbeeld CIAP, het Guillain-Barré syndroom, CIDP, CMT/HMSN en neuralgische amyotrofie heeft Spierziekten Nederland juist veel te bieden. Meer hierover meer in de folder.
Bent u er niet zeker van welke polyneuropathie u hebt, informeer dan bij uw huisarts of neuroloog. Meer over polyneuropathie en het lidmaatschap van Spierziekten Nederland
Zie ook de veelgestelde vragen over polyneuropathie.