Belastingaangifte 2017

Door: Kees Dijkman

Leven met een beperking brengt kosten met zich mee. Als u kosten zelf heeft betaald en nergens terugkrijgt, kunt een deel ervan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting.

Leven met een handicap of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer. Als u kosten zelf heeft betaald en nergens terugkrijgt, kunt u een deel ervan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting.

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2017. U doet deze aangifte tussen 1 maart en 1 mei 2018. U kunt ook uitstel aanvragen tot 1 september 2018 bij de Belastingtelefoon (0800 05 43). Bent u fiscale partners en wilt u allebei uitstel, dan moet u allebei bellen.

Wat te doen?
Doe aangifte inkomstenbelasting. Ga naar Belastingdienst.nl, log in op Mijn Belastingdient en open de online Aangifte 2017. U kunt inloggen met uw DigiD. Hebt u nog geen DigiD? Ga naar DigiD.nl en vraag ‘m aan. In de online aangifte vindt u de aftrek van zorgkosten in de aangifte onder het kopje ‘Uitgaven’. Doet u toch liever aangifte op papier, bel dan met de Belastingtelefoon (0800 05 43) en vraag om een P-biljet (voor particulieren) over het belastingjaar 2017.

De meeste mensen, ook degenen met een minimumuitkering, betalen belastingen. Een deel daarvan kunt u terugvragen bij de Belastingdienst als u recht hebt op aftrek, bijvoorbeeld voor specifieke zorgkosten. Ook mensen die zo’n laag inkomen hebben dat ze geen belasting hoeven te betalen, kunnen geld terugkrijgen vanwege aftrekbare zorgkosten. Als u zorgkosten hebt opgevoerd bij uw belastingaangifte en u voldoet aan de voorwaarden voor deze regeling, krijgt u daarover vanzelf bericht van de Belastingdienst.

Welke kosten?
Voor de aftrek van zorgkosten geldt dat het moet gaan om kosten die u zelf draagt. U kunt deze kosten betaald hebben voor uzelf, voor uw fiscale partner, voor kinderen tot 27 jaar (ongeacht waar ze wonen) of voor gehandicapte of chronisch zieke personen van 27 jaar en ouder die bij u in huis wonen en die u intensief verzorgt.

Uitgaven waarvoor u vergoedingen hebt gekregen, zorgpremies, eigen bijdragen voor zorg: ze zijn niet aftrekbaar. U moet de kosten bovendien in 2017 betaald hebben. Het gaat om de volgende onderdelen.

Geneeskundige hulp
Kosten voor medische en paramedische zorg, inclusief tandartskosten. Hieronder vallen ook medische behandelingen in het buitenland die uw verzekeraar niet vergoedt. Het moet altijd gaan om behandelingen door artsen of paramedici die werken volgens de in Nederland geldende medische standaarden. Onder paramedische zorg vallen ook uitgaven voor particuliere verpleging zonder indicatie of naast de indicatie (als de indicatie niet toereikend was). Denk bijvoorbeeld aan kosten voor verplegend personeel dat meegaat met een bewonersvakantie voor mensen die in een Wlz-instelling wonen.

Reiskosten voor ziekenbezoek
Voor bezoek aan een (voormalige) huisgenoot die minstens 10 km verderop verpleegd wordt. Reisde u per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Nam u de auto, dan geldt een standaardtarief van € 0,19 per kilometer.

Medicijnen op doktersvoorschrift
Het gaat om geneesmiddelen en verbandmiddelen, op voorschrift van een erkende arts. Ook uitgaven voor homeopathische medicijnen zijn aftrekbaar, maar alleen als ze door een erkende arts zijn voorgeschreven.

Hulpmiddelen
Denk aan steunzolen, elastische kousen en prothesen (waaronder ook bruggen die een tandarts aanbrengt), aanpassingen aan een auto, fiets of ander vervoermiddel. Niet aftrekbaar zijn de uitgaven voor brillen, contactlenzen, eenvoudige loophulpmiddelen (stokken, krukken en rollators), rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen.

Vervoerskosten door ziekte of beperking
Deze post bestaat uit twee onderdelen.

1.     Vervoerskosten voor bezoeken aan artsen of andere (para)medische behandelaars. Psychiaters vallen daar bijvoorbeeld ook onder. In een aantal gevallen kunt u van uw zorgverzekeraar een vergoeding krijgen voor zittend ziekenvervoer. Dat is het geval bij nierdialyse, chemotherapie en radiotherapie, als u zich alleen in een rolstoel kunt verplaatsen of als u alleen met een begeleider kunt reizen omdat u slecht ziet. Krijgt u zo’n vergoeding, dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage van € 100 per jaar. Die eigen bijdrage is niet aftrekbaar. Reist u met uw eigen auto, dan krijgt u van uw zorgverzekeraar een maximale vergoeding van € 0,28 per kilometer. Is dit bedrag niet toereikend voor uw type auto, dan kunt u de meerkosten aftrekken.
Krijgt u geen vergoeding voor het vervoer van en naar uw medische behandelingen of therapieën? Dan zijn de kosten die u hiervoor maakt volledig aftrekbaar. Reist u per auto, dan kunt u uitgaan van de kilometerprijs voor uw type auto (inclusief afschrijving, onderhoud, wegenbelasting, verzekeringen en brandstof) uit de rekenmodule autokosten van de ANWB.

2.      In principe zijn ook de meerkosten voor leefvervoer aftrekbaar maar in de praktijk is dat lastig. Er geldt een zogenoemde vergelijkingsmaatstaf. U moet gedetailleerd aantonen dat u meer kosten maakt voor uw privévervoer dan iemand die voor het overige (inkomen, gezinssamenstelling) in een vergelijkbare situatie verkeert als u. Bovendien moet u aantonen dat deze meerkosten ontstaan door uw handicap of ziekte en niet bijvoorbeeld door een hobby of veelvuldig familiebezoek.

Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist
U kunt alleen dieetkosten opvoeren zoals die genoemd worden in de tabel van de Belastingdienst. En alleen als u dit dieet volgt op voorschrift van een arts of een erkende diëtist. U moet hiervoor over een ondertekende dieetverklaring beschikken. U vindt de tabel in de online aangifte, onder het vraagtekentje bij dit onderdeel.

Extra uitgaven voor kleding en beddengoed
Kunt u de meerkosten voor kleding en beddengoed niet aantonen, maar blijkt 'uit algemene kennis’ dat uw ziekte of beperking zulke extra kosten met zich meebrengt, dan mag u € 300 aftrekken. Kunt u aantonen dat u vanwege ziekte of handicap per jaar meer dan € 600 extra kosten maakt voor kleding en beddengoed (duurder in de aanschaf, extra slijtage, kosten voor extra wasbeurten), dan mag u € 750 aftrekken. Het moet bij deze aftrek gaan om uzelf of om uw huisgenoten. U kunt dus geen extra uitgaven voor kleding en beddengoed opvoeren voor kinderen die niet bij u thuis wonen.

Afschrijvingen op uitgaven van vóór 2014
Hebt u rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen vóór 2014 aangeschaft, schrijft u ze af en had u die afschrijving ook al over het jaar 2013 afgetrokken, dan mag u ook de afschrijving over het jaar 2017 nog aftrekken.

Uitgaven voor extra gezinshulp
Het gaat bij deze post om de kosten voor particuliere huishoudelijke hulp of persoonlijke ondersteuning die u inhuurt vanwege uw handicap of ziekte. Er zijn twee mogelijkheden.

1.      U hebt geen Wmo-indicatie voor huishoudelijke hulp of persoonlijke ondersteuning. In dat geval kunt u alle kosten meetellen.

2.      U hebt wel een Wmo-indicatie voor huishoudelijke hulp of persoonlijke ondersteuning maar die indicatie is niet toereikend. U regelt daarom op eigen kosten extra hulp. In dat geval kunt u alleen de kosten meetellen die boven de indicatie uitgaan. De eigen bijdrage die u betaalt voor de geïndiceerde hulp kunt u niet meetellen.

Er geldt voor de extra gezinshulp een apart drempelbedrag, afhankelijk van uw inkomen. Alleen uitgaven boven deze drempel zijn aftrekbaar. Maakt u gebruik van extra gezinshulp, dan berekent de online aangifte automatisch deze extra drempel.

Drempel
Alleen als u in totaal meer zorgkosten hebt dan de drempel, mag u de kosten boven de drempel aftrekken. De online aangifte berekent uw drempel automatisch, op basis van de gegevens die u eerder hebt ingevuld. Meer informatie op www.meerkosten.nl.

Terug naar overzicht