Een student onderzoekt in Duitsland ALS

Door: Prinses Beatrix Spierfonds

Jeanneke Spruit, masterstudent Neuroscience & Cognition in Utrecht, liep met steun van het Prinses Beatrix Spierfonds zes maanden stage in Göttingen, Duitsland. Zij deed onderzoek naar ALS.

Zenuwcellen sterven af
“Bij ALS sterven bepaalde zenuwcellen langzaam af”, vertelt Jeanneke. “Veel onderzoeker is erop gericht te achterhalen waarom dit gebeurt en hoe we dit kunnen voorkomen. Ik heb onderzoek gedaan naar het eiwit ROCK, dat actiever is bij ALS-patiënten dan bij andere mensen. Onderzoekers vermoeden dat we ALS-patiënten misschien kunnen helpen door dit eiwit af te remmen.”

Klinische studie in Duitsland
“Op dit moment loopt er in Duitsland een klinisch onderzoek genaamd ‘ROCK-ALS’, waarin ALS-patiënten vier weken lang behandeld worden met een medicijn dat ROCK remt. Tijdens mijn stage onderzocht ik een test om de activiteit van ROCK te meten. Ik vergeleek bloedmonsters van gezonde donoren waaraan het medicijn was toegevoegd met normaal bloed. De test liet zien dat normaal bloed een hogere ROCK-activiteit heeft dan bloed waar het middel aan was toegevoegd. Dit betekent dat de test waarschijnlijk goed genoeg is om in het ROCK-ALS onderzoek de activiteit van ROCK bij patiënten te meten. Dit zullen we aan het eind van de studie weten. Belangrijker nog is dat we een idee zullen hebben of behandeling met het medicijn iets verandert aan het ziekteverloop van ALS-patiënten.”

Indrukwekkend en frustrerend
“Dit was voor mij de eerste keer dat ik werkte aan ALS-onderzoek, de eerste keer dat ik meehielp bij een klinisch onderzoek, en de eerste keer dat ik in het buitenland woonde. Ik heb ontzettend veel dokters, patiënten en onderzoekers ontmoet die samen bijdragen aan het onderzoek naar ALS. Ik vond het vaak erg indrukwekkend om de grote motivatie van deze mensen te zien, maar vond het regelmatig ook erg frustrerend hoe lang het blijkbaar duurt om een klein aspect van de ziekte te onderzoeken – laat staan een medicijn te vinden dat daadwerkelijk op de markt komt. Ik wacht dan ook met spanning de uitkomsten van het ROCK-ALS onderzoek af.”

Scholarship
De onderzoeksstage van Jeanneke werd mogelijk gemaakt met een scholarship van het Prinses Beatrix Spierfonds. Het fonds stelt deze subsidies beschikbaar voor studenten die een onderzoeksstage naar spierziekten willen doen in het buitenland. Door het stimuleren van onderzoek naar spierziekten wil het fonds jonge onderzoekers enthousiast maken voor dit vakgebied.

https://www.prinsesbeatrixspierfonds.nl/student-jeanneke-onderzocht-mogelijke-behandeling-als/
 

Terug naar overzicht