Grote problemen hulpmiddelen worden aangepakt

Het programma Kassa besteedt op zaterdag 8 februari 2020 om 19.05 uur op NPO 1 opnieuw aandacht aan hulpmiddelen, de problemen en de oplossingen. Minister van VWS, Hugo de Jonge, is daarbij aanwezig.

In het najaar van 2019 besteedde Kassa uitgebreid aandacht aan problemen met het verstrekken en onderhouden van hulpmiddelen. Onder de noemer “#regelhet” werd de minister opgeroepen om actie te ondernemen.

Patientenorganisaties Spierziekten Nederland, Dwarslaesie Organisatie Nederland, EMB zijn samen met Ieder(in), Per Saldo en de Patiëntenfederatie Nederland betrokken bij het maken van concrete afspraken om de grote problemen aan te pakken. De afspraken zijn vastgelegd in een actieplan en ‘normenkader’. Dit is een lijst met eisen waar het hulpmiddelenbeleid aan moet voldoen. Het normenkader en het actieplan zijn naar de Tweede Kamer gestuurd en zullen daar verder worden besproken.

Meer informatie, zoals de inhoud van de brief aan de Tweede Kamer, het normenkader en het actieplan vindt u op de website van Ieder(in).

Bron: Ieder(in)

Terug naar overzicht