Huishoudelijke zorg in WLZ verruimd

Het ministerie van VWS wil de definitie van huishoudelijke hulp in de WLZ verruimen. Bij Wlz-zorg thuis, schrijft het ministerie, kunt u ook hulp bij het huishouden nodig hebben. In de Wet langdurige zorg heet dat ‘schoonhouden van de woning’. Deze term blijkt voor verwarring te zorgen. Huishoudelijke hulp kan immers meer zijn dan alleen schoonmaken. Denk aan opruimen, schoonmaken, het verzorgen van planten en huisdieren, bedden opmaken en de maaltijd klaarmaken. Daarom wordt de aanspraak aangepast naar ‘huishoudelijke hulp’.

Wanneer gaat deze wijziging in?
Om de term in de Wlz aan te passen is een wetswijziging nodig. Deze wetswijziging wordt met terugwerkende kracht ingevoerd op 1 januari 2015. Daarom kunnen zorgkantoren en zorgaanbieders nu direct afspraken maken over de levering van huishoudelijke hulp. De formele wetswijziging gebeurt waarschijnlijk in 2019, maar in de praktijk wordt de hulp dus al aangepast. Wat dit voor u betekent, hangt af van uw situatie. Kijk hiervoor op de website van het ministerie.

Terug naar overzicht