Meldpunt keukentafelgesprek

Door: Corinne van Santen

Belangenvereniging Ieder(in) hoort nog steeds dat gemeenten de huishoudelijke hulp willen wijzigen of stoppen. Veel gemeenten gaan wel eerst met de betrokken mensen in gesprek. Maar vaak heeft dat gesprek niet veel om het lijf. Wat mag u eigenlijk minimaal van uw gemeente verwachten?

Belangenvereniging Ieder(in) hoort nog steeds dat gemeenten de huishoudelijke hulp willen wijzigen of stoppen. Veel gemeenten gaan wel eerst met de betrokken mensen in gesprek. Maar vaak heeft dat gesprek niet veel om het lijf. Wat mag u eigenlijk minimaal van uw gemeente verwachten?

De gemeente mag de algemene regels voor huishoudelijke hulp veranderen. Maar vervolgens moet de gemeente dan via een persoonlijk gesprek onderzoeken of u met deze veranderde algemene regels uit de voeten kunt. Als dat niet zo is, moet u een maatwerkvoorziening kunnen krijgen.

Dit is inmiddels bekend en ook door de rechter in Groningen bevestigd. Sommige gemeenten bestrijden echter dat huishoudelijke hulp nog valt onder de Wmo 2015. Of vinden dat mensen alleen een gesprek hoeven te krijgen als ze daar zelf om vragen.

Nieuwe rechtszaken moeten uitwijzen hoeveel beleidsvrijheid gemeenten hierbij hebben. Ieder(in) ontvangt daarom graag nog steeds signalen uit de praktijk over de huishoudelijke hulp.

Meld uw ervaringen!
Ieder(in) volgt nauwgezet wat er gebeurt met de huishoudelijke hulp. Zij vragen u daarom uw ervaringen te melden en zijn met name op zoek naar dit soort situaties:

  • in het gesprek met de gemeente was geen sprake van samenspraak en stond de uitkomst van tevoren vast;
  • u heeft een beschikking van de gemeente ontvangen waarin staat dat de gemeente helemaal stopt met het aanbieden van huishoudelijk hulp 1 (de poetshulp) voor mensen met een inkomen net boven het minimum;
  • u heeft een aanbod gekregen van de gemeente dat voor u niet passend is.

Daarnaast horen we ook graag voorbeelden van gemeenten die het wel goed doen. Uw ervaringen kunt u sturen naar ons meldpunt: meldpunt(at)iederin.nl.

Uw meldingen kunnen reden zijn voor Ieder(in) om opnieuw een rechtszaak aan te spannen.

Keukentafelgesprek? Wees goed voorbereid
Veel mensen krijgen er dit jaar mee te maken: het keukentafelgesprek. Een Wmo-ambtenaar komt thuis bij mensen langs om zich op de hoogte te stellen van mogelijke problemen en om in het gesprek te zoeken naar oplossingen.
Om mensen te helpen met de voorbereiding op zo´n gesprek maakte Spierziekten Nederland de cursus De Wmo: goed voorbereid het keukentafelgesprek voeren.
De cursus kwam in december beschikbaar en is vanaf de eerste dag een succes.

De cursus bekijken of meer informatie? Ga naar www.spieracademie.nl.

Terug naar overzicht