Pgb: regels en tarieven Wlz veranderen

Door: Per Saldo / Erik van Uden

Per 1 juli 2020 zijn de regels en tarieven in de Wlz aangepast. Dat betekent dat er geïndexeerd wordt en dat de tarieven omhoog gaan. Het persoonlijk assistentiebudget wordt met terugwerkende kracht verhoogd.

Persoonlijk assistentiebudget (PAB) met 25% verhoogd
Uit de evaluatie van het PAB blijkt dat veel budgethouders met een PAB niet uitkomen met het toegekende budget. Bij het wassen en aankleden zijn er bijvoorbeeld twee assistenten tegelijk nodig. Dat is niet meegerekend bij het bepalen van het tarief. Vandaar de wijziging.

Het PAB wordt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 verhoogd met 25%. Per 1 januari 2021 wordt het PAB weer geïndexeerd.
Het maximale PAB voor 2020 was € 243.462,–, het wordt € 304.328,–.

Uitstel overgang naar Zvw/Wmo voor bewoners ADL-woningen
Voor ongeveer 50 mensen die in een ADL-woning wonen, zoals in Fokus -de zogenoemde ‘Wlz-indiceerbaren’-  zou de zorg en ondersteuning buiten de woning en de niet te leveren zorg van de ADL-aanbieder in de woning per 1 juli 2020 van de Wlz overgaan naar de Zvw en de Wmo 2015. Voor de overgang naar Zvw en Wmo zijn nieuwe indicaties nodig. Door de coronapandemie kunnen deze niet tijdig worden gesteld. Om de overgang zorgvuldig te laten verlopen is het pgb-Wlz voor deze groep ‘Wlz-indiceerbaren’ tot 1 januari 2021 verlengd.

Bron: Per Saldo
Zie voor het volledige bericht de website van Per Saldo.

Terug naar overzicht