Vaccinaties neurologische aandoeningen, stand van zaken

Door: Erik van Uden

Er is veel onrust ontstaan rond de vaccinaties van mensen met een neurologische aandoening. Niemand lijkt te weten hoe dat georganiseerd gaat worden.

Op donderdag 11 februari werd bekend dat drie groepen mensen met voorrang zouden worden gevaccineerd, te weten mensen met overgewicht en mensen met het Downsyndroom. Over de derde groep schreef de landelijke huisartsenvereniging het volgende: "De derde hoog-risicogroep die de Gezondheidsraad in haar advies benoemde, zijn patiënten met neurologische aandoeningen waardoor de ademhaling gecompromitteerd is. Deze groep is voor huisartsen niet gemakkelijk te identificeren binnen de patiëntenpopulatie. Deze groep is wel goed in beeld bij hun behandelend specialist in het ziekenhuis. Daarom zullen mensen binnen deze patiëntgroep door de medisch specialist worden uitgenodigd voor vaccinatie."

Al snel werd duidelijk dat dit voor vrijwel iedereen nieuw was, ook voor de specialisten die zouden moeten gaan vaccineren. Spierziekten Nederland is hier heel kwaad over. Je zou verwachten dat eerst geregeld wordt hoe de vaccinatie gaat plaatsvinden, voor je dit soort berichten gaat rondstrooien. Op deze manier stuur je mensen het bos in.

We hebben begrepen dat er op dit moment overleg plaatsvindt over hoe men de vaccinatie wil gaan opzetten en wie dat precies moeten gaan doen. We houden u op de hoogte van de gang van zaken en zullen zo nodig verdere acties ondernemen.

Terug naar overzicht