Veelgestelde vragen over myositismedicatie en het coronavirus - COVID-19

Door: Diagnosewerkgroep myositis, bijgewerkt door Spierziekten Nederland

Er leven veel vragen over corona onder mensen met myositis. De diagnosewerkgroep myositis heeft samen met de expertisecentra en de vereniging voor reumatologie de belangrijkste vragen op een rijtje gezet.

De vragen zijn aangevuld met adviezen van het RIVM en van Spierziekten Centrum Nederland (SCN).

Behoren mensen met myositis tot de risicogroep?
U behoort tot de extra kwetsbare groep wanneer u myositis heeft én 
•    ademhalingsproblemen heeft, met of zonder beademing;
•    of wanneer u behandeld wordt met medicijnen die het immuunsysteem beïnvloeden;
•    of wanneer u in een rolstoel zit;
•    of wanneer u hartproblemen heeft.
    
Moet ik extra voorzorgsmaatregelen nemen?
Voor mensen uit de risicogroepen gelden de volgende adviezen.
•    Blijf thuis en ga niet de deur uit tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Dit geldt ook voor huisgenoten.
•    Laat geen bezoekers langskomen, ook niet als ze geen klachten hebben.
•    Houd de standaard hygiënemaatregelen in acht:
o    was uw handen regelmatig
o    hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
o    gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg
o    was vervolgens uw handen.
•    Blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn, ook als dit uw huisgenoten betreft.

Voor iedereen geldt: houd waar mogelijk 1,5 meter afstand van andere mensen.

Ik heb verkoudheidsklachten en temperatuurverhoging boven de 38 graden. Wat moet ik doen?
Bij nieuwe klachten die kunnen passen bij een luchtweginfectie zoals hoesten of toenemende kortademigheid is het verstandig laagdrempelig de temperatuur te meten en bij temperatuurverhoging (>38 graden) in eerste instantie de huisarts telefonisch te raadplegen. Informeer uw huisarts of andere zorgverlener altijd over welke medicatie (naam en dosering) u gebruikt. Als u voor uw myositis biologische medicatie gebruikt, dan raden wij u aan bij temperatuurverhoging de volgende injectie uit te stellen totdat u heeft overlegd met uw arts.

Ik heb verkoudheidsklachten en verhoging tot 38 graden. Wat moet ik doen?
Voor iedereen geldt: blijf thuis bij klachten van neusverkoudheid of hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociaal contact. Beperk bezoek aan kwetsbare personen. Bel alleen met de huisarts als de klachten verergeren (koorts > 38 graden Celsius en moeite met ademhalen) en u medische hulp nodig hebt.
Als u zich beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, bent u genezen. Dan kunt u anderen niet meer besmetten.

Ik ben verder niet ziek, wat moet ik doen met mijn afweerremmende medicatie?
Het gebruik van afweerremmende medicatie (zoals corticosteroïden, azathioprine, methotrexaat en biologicals) kan door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties. Stop echter nooit met uw medicatie zonder overleg met uw arts. Dit kan uw risico op een opvlamming van de myositis juist verhogen.

Ik heb (mogelijk) een coronavirusinfectie, wat moet ik doen met mijn afweerremmende medicatie?
Stop niet zonder overleg met uw arts met de medicatie, gezien de risico’s van een opvlamming. Bij een matige tot ernstige infectie kan uw arts aanraden de afweerremmende medicijnen tijdelijk te stoppen.

Diverse myositismedicijnen zoals corticosteroïden, azathioprine, methotrexaat en biologicals, kunnen door het werkingsmechanisme van deze medicijnen zorgen voor een verminderde afweer tegen infecties. Bij een matig tot ernstige infectie gekenmerkt door nieuwe luchtwegklachten en toenemende kortademigheid en/of koorts raden wij u aan uw volgende dosering medicatie uit te stellen totdat u contact heeft gehad met uw arts. Dit geldt niet voor prednisolon: een prednisolondosering mag u nooit zonder overleg met uw arts uitstellen.

Kan ik NSAID’s (pijnstillers) zoals ibuprofen blijven gebruiken?
Ja, u kunt NSAID’s blijven gebruiken. Er is op dit moment onvoldoende bewijs dat NSAID’s een ongunstig effect hebben op het krijgen van en/of het beloop van een COVID-19 infectie. We volgen hier het advies van de EMA (het Europees Geneesmiddelenbureau) dat zegt dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor een link tussen ernstige klachten van COVID-19-patiënten en het innemen van ibuprofen.

De COVID-19 pandemie is geen reden om patiënten die deze medicatie langdurig gebruiken te adviseren het gebruik van deze medicatie te stoppen. In het algemeen wordt in verband met het risico op bijwerkingen zoals maagbloedingen, nierschade en complicaties van hart- en vaatziekten geadviseerd NSAID’s voor een zo kort mogelijke periode en in een zo laag mogelijke dosering te gebruiken. Bij koorts en nieuwe pijnklachten is paracetamol altijd de eerste keuze.

Ik gebruik afweerremmende medicatie: kan ik wel gaan werken?
Vanwege het mogelijk verhoogde risico op een COVID-19 besmetting worden patiënten die afweerremmende medicatie gebruiken, beschouwd als een kwetsbare groep. Voor hen geldt: blijf thuis en ga niet de deur uit tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Werk dus thuis. Dit geldt ook voor huisgenoten.

Waar vind ik actuele informatie?
De situatie rondom COVID-19 kan snel veranderen. Raadpleeg daarom voor de meest recente informatie de RIVM-website: https://www.rivm.nl/coronavirus/covid-19. Hier vindt u ook actuele informatie over welke gebieden worden beschouwd als risicogebied voor besmetting met COVID-19.

Kijk voor meer relevante informatie over spierziekten en corona op de overzichtspagina.
Lees het Advies over myositis en corona.

Deze informatie is tot stand gekomen dankzij een samenwerking van de Nederlandse Vereniging voor Reumatologie (NVR), de medisch adviseurs, het myositis expertisecentrum, het IBM expertisecentrum en de diagnosewerkgroep myositis van Spierziekten Nederland.

Terug naar overzicht