Vergoeding pedicure

Door: Erik van Uden

Bij Spierziekten Nederland komen regelmatig vragen binnen over de vergoeding van de kosten voor de pedicure: vallen die nu wel of niet onder de basisverzekering?

Kosten voor een pedicure worden niet door de basisverzekering vergoed, ook niet na een verwijzing door een arts. De enige uitzondering hierop vormt diabetes, waarbij een medische noodzaak bestaat voor behandeling door een pedicure. De behandeling door een pedicure kan wel geheel of gedeeltelijk gedekt worden door een aanvullende verzekering. Het kan daarom zinvol zijn u hiervoor te verzekeren. 

De kosten voor een pedicure zijn vaak wel aftrekbaar van de belasting. Let op: de kosten voor een pedicurebehandeling komen alleen in aanmerking voor belastingaftrek als uw voeten afwijkingen vertonen zoals schimmel- of kalknagels, ingroeiende nagels, of als u alleen met pijn kunt lopen in verband met likdoorns, overmatige eeltgroei of als u vanwege uw ziekte of ouderdom niet in staat bent om deze zelf te verzorgen. Uw pedicure-behandeling kunt u opvoeren bij de belastingaangifte mits deze niet vergoed wordt via uw ziektekostenverzekering en de behandeling medisch nodig is. Een verwijzing door een arts is noodzakelijk.

Dat laatste geldt niet voor de behandeling door een podotherapeut. Hierbij volstaat een schriftelijke verklaring van de therapeut dat de behandeling medisch noodzakelijk is. De belastingdienst kan om een dergelijke verklaring vragen. 

Terug naar overzicht