Ziektekostenverzekering

Door: Vimla Jaggoe

Heeft u uw nieuwe zorgpolis ontvangen van uw ziektekostenverzekeraar? Niet alleen de premie, maar ook de dekking kan behoorlijk wijzigen.

Elk najaar passen de zorgverzekeraars hun polissen aan. Het is aan u om te besluiten of u de nieuwe polis aanvaardt, of op zoek gaat naar een zorgverzekering die beter bij u past. Als u wilt overstappen, moet u uw huidige polis vóór 1 januari 2019 opzeggen. U kunt zich tot 1 februari aanmelden bij de nieuwe verzekeraar. Voor een basisverzekering kunt u bij elke zorgverzekeraar terecht, voor een aanvullende is soms een medische keuring vereist.

Doe de 1-minuuttest
Met de test van de Patientenfederatie Nederland weet u binnen een minuut of het zinvol is om een nieuwe zorgverzekering te kiezen. Als blijkt dat het nodig is, dan is het niet eenvoudig om een zorgverzekering te kiezen. Met de tips en adviezen die Patiëntenfederatie Nederland u geeft, kunt u een zorgverzekering afsluiten die bij uw wensen past.

Fysiotherapie en Pgb
Er zijn veel mensen met een spierziekte die vragen hebben over fysiotherapie en pgb in de verzekering.

Fysiotherapie
Omdat vrijwel alle spierziekten op de 'chronische lijst' staan, krijgt u fysiotherapie voor uw spierziekte vanaf de 21e behandeling vergoed uit de basisverzekering.  U betaalt de eerste 20 behandelingen zelf of (gedeeltelijk) uit een aanvullende verzekering. Deze 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. De jaren daarna gaat de fysiotherapie ieder jaar ten koste van uw eigen risico.

Lees verder de informatie van de rijksoverheid en raadpleeg de lijst fysiotherapie bij chronische aandoeningen. Daarop staan alle spierziekten, MG en perifere zenuwaandoeningen voor zover er sprake is van motorische uitval. Dunnevezelneuropathie wil nog wel eens leiden tot discussies met de verzekeraar.

Pgb
Ook in het Pgb-deel zijn er wijzigingen. Het is bij een overstap belangrijk om te letten hoe de nieuwe verzekeraar omgaat met uw huidige pgb. Denk hierbij aan:

  • de tarieven voor verzorging en verpleging;
  • combinatie Zorg in natura en pgb;
  • uitwisseling van uren tussen zorgfuncties;
  • flexibele inzet van uren.

Wanneer u overweegt over te stappen, dan kan het gebeuren dat u bepaalde hulpmiddelen moet inleveren en nieuwe moet aanvragen. Informeer hiernaar bij uw verzekeraar.

Meer informatie

 

Terug naar overzicht