Webcast

Webcast Complexe zorg - deel 1

U hebt misschien veel zorg nodig en veel van uw zorgvragen zijn op onplanbare momenten. Hoe regelt u dan passende zorg thuis vanuit de ZorgverzekeringsWet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz)?

  • De aanvraagprocedure
  • De mogelijkheden (in natura of pgb)
  • De voorwaarden en eigen bijdragen
  • Wat u kunt u als de zorg (of de indicatie) niet meer passend is
  • Wat de mogelijkheden zijn voor aanvullende zorg op de ADL-assistentie van Fokus.

Deze webcast heeft een vervolg (zie 'Webcast Complexe zorg deel 2') waarin de vragen van kijkers worden beantwoord. 

17 november 2017
16:00

Om een webcast te volgen heeft u, afgezien van een goede internetverbinding, geen speciale voorzieningen nodig. U kunt gebruikmaken van een pc, laptop, tablet of zelfs een smartphone.
 

Ook interessant

Wet en recht