Webcast

Webcast Medicijnontwikkeling

De ontwikkelingen op het gebied van medicijnen voor de behandeling van verschillende spierziekten gaan snel. Een aantal nieuwe geneesmiddelen is reeds toegelaten tot de Europese markt en daarnaast zitten er voor een groot aantal spierziekten nieuwe geneesmiddelen in de pijplijn. In deze webcast bespreken we de route van medicijnontwikkeling; welke ontwikkelingen er op ons af komen, wat dit betekent voor de patiënt en wat de rol van Spierziekten Nederland is.

Let op: Eén van de dia’s in deze webcast vermeldt een aangekondigde klinische trial met een genetische therapie voor Myotone Dystrofie. Een Amerikaanse fabrikant heeft deze trial in mei 2021 bekend gemaakt. Welke landen aan deze trial meedoen is nog niet bekend, ook niet of dat Nederland zal zijn. Het is dus op dit moment niet mogelijk om je aan te melden. Zodra er meer bekend is, informeren wij en het MD Expertisecentrum je uiteraard.

11 juni 2021
16:00

Om een webcast te volgen heeft u, afgezien van een goede internetverbinding, geen speciale voorzieningen nodig. U kunt gebruikmaken van een pc, laptop, tablet of zelfs een smartphone.

Ook interessant

Medicijnen