Opgelucht - publieksversie medische richtlijn


Voor mensen die chronische beademing nodig hebben, is het boekje Opgelucht geschreven. Hierin worden de belangrijkste punten uit de medische richtlijn in woord en beeld toegelicht.

Lees Opgelucht