Zorgwijzer

Maastricht UMC+ - Afdeling Klinische Genetica

Zorgverleners met verstand van spierziekten
  • Mevrouw dr. E.K Verhoutte, hoofd polikliniek
Toelichting

Maastricht UMC+ is vergunninghouder voor preïmplantatie genetische test (PGT). Zie voor meer informatie: www.pgtnederland.nl. Alle genoemde centra voor erfelijkheidsadvisering in de Zorgwijzer kunnen u hierover informeren en eventueel naar doorverwijzen.