Hoezo, revalidatie bij CIAP?

Door: Erik van Uden

Hoeveel mensen met CIAP gaan naar de revalidatiearts? Waarom gaan ze erheen en heeft het zin? Spierziekten Nederland deed er onderzoek naar.

Al tweeëneenhalf jaar staat er op de website een filmpje over revalidatie bij CIAP. Een mooi en instructief filmpje, maar hoeveel mensen kijken ernaar en vooral: heeft het filmpje invloed? Gaan mensen na het zien van het filmpje ook naar een revalidatieteam?

Jeanine Blaakmeer, Vimla Jaggoe en Merel Janssen deden daar onderzoek naar. Zij stuurden een vragenlijst naar de leden van Spierziekten Nederland en analyseerden de antwoorden. Dat leverde veel nuttige inzichten op.

Van de 387 leden die de vragenlijst ontvingen, stuurden 161 hem ingevuld terug. Dat is bijna 42%. Voor een enquête is dat buitengewoon hoog. Van die 161 mensen gingen er 97 regelmatig naar de revalidatie; 64 mensen gingen niet. De fysiotherapeut werd zoals te verwachten het meest bezocht (55%), maar ook de revalidatiearts scoorde hoog (39%). Daarna volgden op afstand de ergotherapeut, maatschappelijk werker en psycholoog.

Op de vraag wie of wat de grootste invloed heeft gehad op de keus om naar de revalidatiearts te gaan, gaven maar liefst 49 mensen aan dat dat de neuroloog was geweest. Ook de huisarts verwijst nogal eens naar de revalidatie. De meeste mensen zijn positief over het effect van de revalidatie. Drie mensen vinden dat revalidatie hun problemen heeft verergerd.

De conclusie van het onderzoek: er zijn nog steeds veel mensen die de weg naar de revalidatie niet gevonden hebben en maar heel weinig leden (22!) hebben ooit naar het filmpje gekeken over revalidatie en CIAP. Of ze daarna ook een revalidatiearts hebben geraadpleegd? Misschien wel, maar zeker weten we het niet.

Een overzicht van alle gespecialiseerde revalidatieteams vindt u op de Zorgwijzer.

Terug naar overzicht