Chronische idiopathische axonale polyneuropathieDiagnose en behandeling

Hoe wordt de diagnose CIAP gesteld?

De neuroloog stelt de diagnose op basis van de waargenomen verschijnselen (het klinisch beeld), het EMG (elektromyogram, elektrisch spier- en zenuwonderzoek) en aanvullend laboratoriumonderzoek.

Het aanvullend onderzoek dient om een erfelijke of een andere vorm van polyneuropathie uit te sluiten. Als er na uitgebreid onderzoek geen oorzaak voor de polyneuropathie aantoonbaar is, wordt de diagnose CIAP gesteld.

Behandeling

De revalidatie kan erop gericht zijn weer beter te leren lopen of gebruik te maken van een hulpmiddel bij het lopen, bijvoorbeeld een peroneusveer (een soort spalk) voor klapvoeten.

CIAP leidt in het algemeen niet tot ernstige beperkingen of invaliditeit. Ter bestrijding van pijn kunnen verschillende zware of minder zware pijnstillers worden voorgeschreven.

Mensen met CIAP hoeven zich niet extra in acht te nemen. Een normaal activiteitenpatroon zoals men dit gewend was, leidt niet tot verergering van de verschijnselen.

Folder over CIAP

Een samenvatting van de informatie vindt u in deze folder.

Wetenschappelijk onderzoek

In het Universitair Medisch Centrum in Utrecht (UMCU) wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar CIAP. Sinds 2009 loopt er een onderzoek naar mogelijke oorzaken van CIAP en naar hoe vaak CIAP voorkomt.