Chronische idiopathische axonale polyneuropathieDiagnose en behandeling

Hoe wordt de diagnose CIAP gesteld?

De neuroloog stelt de diagnose op basis van de waargenomen verschijnselen (het klinisch beeld), het EMG (elektromyogram, elektrisch spier- en zenuwonderzoek) en aanvullend laboratoriumonderzoek.
Het aanvullend onderzoek dient om een erfelijke of een andere vorm van polyneuropathie uit te sluiten. Als er na uitgebreid onderzoek geen oorzaak voor de polyneuropathie aantoonbaar is, wordt de diagnose CIAP gesteld.

Behandeling

De revalidatie kan erop gericht zijn weer beter te leren lopen of gebruik te maken van een hulpmiddel bij het lopen, bijvoorbeeld een peroneusveer (een soort spalk) voor klapvoeten.
CIAP leidt in het algemeen niet tot ernstige beperkingen of invaliditeit. Ter bestrijding van pijn kunnen verschillende zware of minder zware pijnstillers worden voorgeschreven.

Er is een speciale brochure voor de fysiotherapeut over langzaam progressieve spierziekten
Die kunt u downloaden en zelf aan de fysiotherapeut geven. 

CIAP heeft geen invloed op de levensverwachting, u kunt er oud mee worden. Een klein deel van de mensen met CIAP heeft op den duur voor bepaalde lichaamsfuncties een hulpmiddel nodig, bijvoorbeeld een beugel ter ondersteuning van het lopen.  

Folder over CIAP

Een samenvatting van de informatie vindt u in deze folder.

Wetenschappelijk onderzoek

In het Universitair Medisch Centrum in Utrecht (UMCU) wordt wetenschappelijk onderzoek gedaan naar CIAP. Sinds 2009 loopt er een onderzoek naar mogelijke oorzaken van CIAP en naar hoe vaak CIAP voorkomt.

Spierziekten en corona

Een overzicht van nuttige informatie rond het coronavirus

Naar spierziekten en corona

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.