Middel spierziekte SMA vanaf augustus beperkt vergoed

Door: Erik van Uden

Minister Bruno Bruins van VWS heeft een overeenkomst gesloten met Biogen, de fabrikant van het nieuwe geneesmiddel tegen de spierziekte SMA. Dat heeft het ministerie vandaag bekend gemaakt.

Minister Bruno Bruins van VWS heeft een overeenkomst gesloten met Biogen, de fabrikant van het nieuwe geneesmiddel tegen de spierziekte SMA, Spinraza. Dat heeft het ministerie vandaag bekend gemaakt. Dat betekent concreet dat het middel Spinraza vanaf 1 augustus 2018 vergoed wordt voor de groep patiënten tot ongeveer 9,5 jaar. Voor de overige groep patiënten komt het middel waarschijnlijk ook beschikbaar, maar dan in het kader van een onderzoek. 
Spierziekten Nederland is uitermate gelukkig met het feit dat de minister en de fabrikant tot een vergelijk zijn gekomen. Dat is te danken aan de grote inzet van beide partijen. Voor de jongere patiënten en hun ouders is dit ontzettend goed nieuws. Maar er blijft nog wel een grote groep patiënten over voor wie het middel voorlopig niet beschikbaar komt. Het ministerie, de fabrikant en de artsen hebben toegezegd dat zij vaart zullen maken met het ontwikkelen van een onderzoeksvoorstel rond Spinraza, zodat ook deze groep kan starten met een behandeling. 

Leeftijdsgrens medisch niet gefundeerd
Spierziekten Nederland betreurt het dat in het besluit de harde grens van 9,5 jaar is vastgelegd. Deze grens is gebaseerd op het advies van het Zorginstituut  van 5 februari 2018. Spierziekten Nederland en in spierziekten gespecialiseerde artsen hebben er keer op keer op gewezen dat er geen medische grond is voor deze leeftijdsgrens en dat patiënten voor wie het middel zeer nuttig zou zijn er nu – in ieder geval voorlopig - van verstoken blijven.

In België wel
Nederland en België hebben gezamenlijk de onderhandelingen met de fabrikant gevoerd en hebben in principe ook dezelfde deal gesloten. Maar omdat België een ander vergoedingssysteem heeft, betekent dit in de praktijk dat het medicijn daar vanaf september voor alle patiënten vergoed wordt. Voor Nederlandse patiënten is dat buitengewoon wrang, temeer omdat het medicijn  ook in andere omliggende landen als Frankrijk en Duitsland voor de brede doelgroep vergoed wordt. Spierziekten Nederland zal zich ervoor blijven inzetten dat het middel zo snel mogelijk beschikbaar komt voor die patiënten bij wie het effectief blijkt te zijn.
 

Terug naar overzicht