Vragen over spierziekten en corona

Door: Erik van Uden

De vragen over het coronavirus blijven binnenstromen. Daarom hebben we voor u de belangrijkste punten nog eens op een rijtje gezet.

Dit is een archiefbericht. Bijgewerkt: 21 maart 2020. De actuele adviezen vindt u hier.

Wanneer behoor ik tot de extra kwetsbare groep?
U behoort tot de extra kwetsbare groep wanneer u een spierziekte heeft

 • en door uw verminderde longfunctie ademhalingsproblemen heeft, met of zonder beademing,
 • of wanneer u behandeld wordt met medicijnen die het immuunsysteem beïnvloeden.
 • of wanneer u in een rolstoel zit,
 • of wanneer u hartproblemen heeft.

Ik behoor tot de extra kwetsbare groep. Wat is voor mij dan het advies?

 • Blijf thuis en ga niet de deur uit tenzij dit absoluut noodzakelijk is. Dit geldt ook voor huisgenoten.
 • Laat geen bezoekers langskomen, ook niet als ze geen klachten hebben
 • Houd de standaard hygiënemaatregelen in acht:
  • Was uw handen regelmatig
  • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
  • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg
  • Was vervolgens uw handen
 • Blijf uit de buurt van mensen die ziek zijn, ook als dit uw huisgenoten betreft.

Loop ik als spierziektepatiënt een verhoogde kans besmet te raken?
Kinderen en volwassenen met een spierziekte lijken geen verhoogd risico te hebben besmet te raken met het virus. Een infectie is echter wel extra riskant. Probeer daarom een besmetting kost wat kost te voorkomen.

Ik word beademd. Loop ik meer risico op besmetting?
Mensen die gebruik maken van invasieve of non-invasieve beademing lopen geen extra risico op besmetting. Zeker hier geldt dat een infectie extra riskant is en dat je niet voorzichtig genoeg kunt zijn. Lees ook de informatie over corona en beademing.

Wanneer ik niet tot de extra kwetsbare groepen behoor, gelden voor mij dan andere adviezen?
In principe geldt voor u het algemene advies van het RIVM:

 • Was uw handen regelmatig
 • Hoest en nies in de binnenkant van de elleboog
 • Gebruik papieren zakdoekjes en gooi deze daarna weg
 • Was daarna uw handen
 • Houd twee armlengtes afstand van anderen

Maar voor zover u daartoe in de gelegenheid bent, adviseren wij u om de sociale contacten zoveel mogelijk te beperken.

Moet ik alle sociale contacten vermijden?
Ja. Blijf zoveel mogelijk bij andere mensen uit de buurt. Houd afstand. Onderhoud contacten bij voorkeur via de telefoon, Facebook, Skype of via de chat. Vermijd drukke plaatsen, feesten en bijeenkomsten.
Blijf indien mogelijk thuis en vraag uw huisgenoten om hetzelfde te doen.

Kan ik nog naar mijn werk toe?
Werk bij voorkeur vanuit huis. Als dat niet kan, bespreek dan met uw leidinggevende uw situatie. Hoe minder contacten, des te beter. Lees meer over rechten en plichten van de werkgever.

Kan ik veilig naar het ziekenhuis?
Stel een niet-urgent ziekenhuis bezoek uit of maak gebruik van een telefonisch consult. Let op: U kunt zeker tot 6 april geen gebruik maken van Valys. Er is wel zittend ziekevervoer.

Moet ik stoppen met prednison of vergelijkbare middelen?
Staak niet het gebruik van medicijnen die het immuunsysteem onderdrukken, tenzij de arts dit voorschrijft. In geval van twijfel: overleg altijd met uw behandelend arts.

Is het verstandig om juist nu meer of minder van bepaalde medicijnen te slikken?
Verander je medicijngebruik niet als je arts dit niet voorschrijft. Dit geldt ook voor ACE-remmers.

Kan er een medicijntekort ontstaan?
Daarvoor zijn geen aanwijzingen. Het is wellicht verstandig om een kleine voorraad van de dagelijkse medicijnen aan te leggen voor ongeveer twee maanden, in geval van een medicijntekort. Raadpleeg hiervoor uw apotheker.

Ik ben gevaccineerd tegen kinkhoest en pneumokokken. Ben ik daardoor beter beschermd?
Eerdere vaccinaties bieden geen bescherming tegen het virus. Er wordt hard gewerkt aan de ontwikkeling van een vaccin, maar het kan nog anderhalf tot twee jaar duren voor dat beschikbaar komt. Men onderzoekt ook of een al langer bestaande vaccin tegen andere aandoeningen ook werkt bij dit coronavirus, maar of dat ook werkelijk zo is, moet nog blijken.

Zijn er bepaalde voedingsmiddelen die ik in verband met het virus beter wel of niet kan eten?
Er is geen bepaalde voeding die helpt tegen het virus. Eet gezond en zorg vooral voor voldoende vitaminen om de weerstand op peil te houden.

Loop ik veel risico wanneer ik besmet raak?
Een deel van de mensen met een spierziekte lopen een extra risico wanneer ze besmet raken met het virus, omdat het virus de ademhalingswegen infecteert. Bij veel spierziekten raken juist de ademhalingsspieren in meer of mindere mate aangedaan.
Ook het hart kan door de spierziekte zijn aangedaan. Daardoor is een infectie met het virus bij een deel van de mensen met een spierziekte extra riskant.

Bekijk ook de overzichtspagina Corona en spierziekten

Terug naar overzicht