Wonen met ADL-assistentie

Met ADL-assistentie kunt u door zorg op afroep zelfstandig wonen.

Wonen met ADL-assistentie

Zelfstandig wonen, in een gelijkvloers appartement dat volledig bruikbaar en toegankelijk voor u is. Met assistentie bij de 'algemene dagelijkse levensverrichtingen' op afroep beschikbaar. Dat is de kern van het wonen met ADL-assistentie.

Wonen met ADL-assistentie is een tussenvorm tussen volledig zelfstandig wonen met verpleging en verzorging of wonen in een instelling. Het gaat om zelfstandige woonruimte die vaak net iets ruimer is opgezet is dan een gemiddeld huurappartement. Daardoor kunt u er ook met een grote, elektrische rolstoel goed wonen.
De appartementen liggen in gewone woonwijken, maar wel in groepjes bij elkaar. Daarom heetten deze woningen ook wel ADL-clusterwoningen. De ADL-assistenten zitten in een centrale post en komen op afroep naar u toe. Dat kan alle dagen van de week, vierentwintig uur per dag. Ze helpen bij persoonlijke verzorging (aan- en uitkleden, wassen en lichamelijke verzorging, naar het toilet gaan, eten en drinken, verplaatsingen in en om de woning), kunnen eenvoudige verpleegtechnische handelingen verrichten (zoals beademing) en verlenen hand- en spandiensten.

Voorwaarden

Voorwaarde voor wonen met ADL-assistentie is dat u zelfstandig kunt wonen en zelf de regie kunt voeren over uw leven. Hebt u daar begeleiding bij nodig, dan is wonen met ADL-assistentie geen goed idee.
U huurt het appartement van een woningcorporatie. Is uw inkomen te laag om de huur op te kunnen brengen, hebt u in veel gevallen recht op huurtoeslag.

De appartementen zijn standaard voorzien van een aantal aanpassingen. Voordat u de woning betrekt, worden zo nodig extra aanpassingen aangebracht om de woning geschikt voor u te maken. Er zijn ook grotere woningen beschikbaar voor mensen met een partner, gezin of huisdier.

Huishoudelijke hulp en begeleiding

ADL-assistenten poetsen uw huis niet. Ze begeleiden u ook niet in uw dagelijks leven. Hebt u hulp bij het huishouden nodig, dan kunt u aankloppen bij de gemeente, loket Wmo. Dat geldt ook voor begeleiding buitenshuis. Als u dat wilt, kunt u deze hulp en begeleiding inkopen met een persoonsgebonden budget.

Hulp buitenshuis

ADL-assistenten leveren hun diensten alleen in en om uw woning. Hebt u verpleging en verzorging buitenshuis nodig, neem dan contact op met de wijkverpleging of met uw zorgverzekeraar. Als u dat wilt, kunt u deze verpleging en verzorging buitenshuis inkopen met een persoonsgebonden budget. Hebt u persoonlijke assistentie of persoonlijke verzorging op uw werk nodig, neem dan contact op met UWV voor re-integratievoorzieningen.

De indicatie

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) stelt de indicatie voor wonen met ADL-assistentie. Er gelden daarbij vier voorwaarden:

  • u hebt een ernstige lichamelijke ziekte of beperking;
  • u bent aangewezen op een rolstoeltoegankelijke woning;
  • u hebt minstens vijf uur ADL-assistentie per week nodig:
  • u bent sociaal zelfredzaam, u bent in staat zelfstandig te wonen en assistentie op te roepen als u die nodig hebt.

Geen eigen bijdrage

ADL-assistentie wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg. Het zorgkantoor betaalt de organisatie die de assistentie levert rechtstreeks uit. U hebt daar dus geen verdere bemoeienis mee. U hoeft hiervoor bovendien geen eigen bijdrage te betalen. U kunt geen persoonsgebonden budget krijgen voor wonen met ADL-assistentie.

Aanbieders

Er zijn niet veel instellingen die wonen met ADL-assistentie aanbieden. Stichting Fokus is de grootste, met zo'n 1400 woningen in zo'n 100 clusters, verspreid over Nederland. Voor sommige clusters is een wachtlijst, voor andere niet.

Kleinere aanbieders zijn Nieuw Amstelrade met enkele tientallen woningen in Amsterdam en SWZ met 15 woningen in de gemeente Wassenaar.

Steek ook uw licht op bij de huidige bewoners voor u een beslissing neemt.

Gratis nieuwsbrief ontvangen?