Nieuwsberichten 1997

  • 28 mei 1997

    Het bureau Inter/View heeft in opdracht van de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) een enquête uitgevoerd naar de ervaringen van gebruikers met de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg): het gaat niet best.

  • 12 mei 1997

    Franse onderzoekers hebben een stapje voorwaarts gezet op de lange weg naar therapieën. Men maakt hiervoor gebruik van muizen die een 'neurodegeneratieve aandoening' hebben.

Werk in uitvoering!

Deze week vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats op de website. Inloggen op de persoonlijke pagina is niet mogelijk.