Nieuwsberichten 1997

  • 28 mei 1997

    Het bureau Inter/View heeft in opdracht van de Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) een enquête uitgevoerd naar de ervaringen van gebruikers met de Wet voorzieningen gehandicapten (Wvg): het gaat niet best.

  • 12 mei 1997

    Franse onderzoekers hebben een stapje voorwaarts gezet op de lange weg naar therapieën. Men maakt hiervoor gebruik van muizen die een 'neurodegeneratieve aandoening' hebben.