Nieuwsberichten 2001

 • laptop
  13 juni 2001

  De VSN ontving de volgende oproep van de actie Drempels Weg, die georganiseerd wordt door het ministerie van VWS.

 • Beeld Vrouwe Justitia
  31 mei 2001

  Op donderdag 31 mei heeft het Hof het Hoger Beroep van Maurits van Selms afgewezen.

 • enquêteformulier
  29 mei 2001

  Een aantal belangrijke lijsten met diagnostische criteria voor spierziekten zijn nu toegankelijk via internet.

 • roboratm - Assistive Innovations
  23 mei 2001

  Over de aanvraag van de robotarm (robotmanipulator) als hulpmiddel, ontving de Vereniging Spierziekten Nederland van het College voor zorgverzekeringen de volgende mededeling:

 • Laboratorium
  17 mei 2001

  Op 3 mei heeft een vertegenwoordiging van de Vereniging Spierziekten Nederland en het UMCU een gesprek gehad met Novartis.

 • laptop
  14 mei 2001

  Veel mensen gebruiken internet om informatie te zoeken over ziekten en de behandeling ervan.