Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metPrimaire laterale sclerose (PLS)

Kenmerken van (P)LS zijn stijfheid en spasticiteit van de benen, soms ook van de armen.

Wat is PLS?

Primaire laterale sclerose (PLS), ook laterale sclerose (LS) genoemd, is een aandoening van het ruggenmerg die leidt tot stijfheid en spasticiteit van de benen en - minder vaak - van de armen. PLS begint meestal met stijfheid in de benen. De spierspanning is verhoogd en mensen struikelen makkelijk. De stijfheid en spierzwakte verergeren in de loop van de tijd.
Meer over oorzaak en verschijnselen van PLS

Folder over PLS

Een samenvatting van de informatie over PLS vindt u in de folder over (P)LS.

Folder downloaden

Feiten op een rij

  • PLS bekort de levensduur niet
  • PLS is niet erfelijk
  • PLS is zeldzaam
  • Geschat wordt dat ruim honderd mensen in Nederland PLS hebben

Diagnose en behandeling bij PLS

Omdat primaire laterale sclerose (PLS) veel lijkt op hereditaire spastische paraparese (HSP) is het niet makkelijk om de diagnose te stellen. De neuroloog kan diverse onderzoeken uitvoeren om tot de juiste diagnose te komen.
De behandeling van PLS is vooral gericht op het behandelen van de symptomen.
Meer over diagnosestelling en behandeling bij PLS

Adviezen en tips

Mensen met PLS kunnen veel hebben aan de tips en adviezen van de revalidatiearts (gratis te downloaden).

Leefadviezen downloaden

Leestip

In de brochure PLS, Diagnose en behandeling vindt u meer informatie over oorzaak, verschijnselen, diagnosestelling en mogelijkheden voor behandeling bij PLS.
Leden van Spierziekten Nederland kunnen deze uitgave gratis downloaden via de persoonlijke pagina op deze site.

Bestellen in de webwinkel

Informeer uw hulpverleners

PLS is zeldzaam. Mogelijk zijn uw de hulpverleners niet op de van wat de beste begeleiding is. Geef uw hulpverlener daarom zelf de benodigde informatie. De brochures zijn gratis te downloaden.
Meer over informatie voor uw huisarts over PLS
Meer over informatie voor uw fyiotherapeut over PLS
Voor u en instanties die bij de verzorging en verpleging betrokken zijn, is er een handig en praktisch informatiepakket.
Meer over verpleging en verzorging bij PLS

Spieracademie

PLS-registratie

Help onderzoekers meer te weten te komen over PLS

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het