Cliëntondersteuning en belangenbehartiging

Bij het aanvragen van zorg, hulp of voorzieningen kan een cliëntondersteuner helpen.

Zodra u zorg, hulp of voorzieningen nodig hebt, hebt u ook recht op cliëntondersteuning. Iemand die met u meedenkt en die voor u opkomt bij de gemeente, de zorgverzekeraar, de uitkeringsinstantie of welke instantie dan ook.

Cliëntondersteuning

Een cliëntondersteuner denkt met u mee over uw situatie, over de keuzen die u wilt maken, hoe u uw leven wilt inrichten, de hulp en de voorzieningen die u daarvoor nodig hebt. U krijgt informatie en advies over de mogelijkheden in uw situatie. Vervolgens helpt de cliëntondersteuner u bij het uitzoeken, aanvragen en regelen van de hulp. Een cliëntondersteuner kan ook voor u bemiddelen als u klachten hebt over instanties, leveranciers van hulpmiddelen of zorgaanbieders.
Meer over cliëntondersteuning

Belangenbehartiging

Voor veel mensen zal cliëntondersteuning voldoende zijn om zelf weer verder te kunnen. Maar soms gaat het echt mis en krijgt u niet wat u nodig hebt terwijl u daar wel recht op hebt. In dat geval kunt u aankloppen bij een belangenbehartiger. Die kan u helpen bij het aankaarten van uw klacht en u zo nodig helpen bij het voeren van een bezwaar- of beroepsprocedure tegen de gemeente, een zorgverzekeraar, UWV of een andere instantie die tegenover u in gebreke blijft.

Collectieve belangenbehartiging gaat nog een stap verder. Collectieve belangenbehartigers praten met mensen uit hun achterban, weten welke problemen er spelen, verzamelen signalen en gebruiken die om het gesprek aan te gaan met politici en beleidsmakers, om in actie te komen voor het verbeteren van de positie van mensen met een ziekte of beperking.
Meer over belangenbehartiging