Cliëntondersteuning en belangenbehartiging

Bij het aanvragen van zorg, hulp of voorzieningen kan een cliëntondersteuner helpen.

Zodra je zorg, hulp of voorzieningen nodig hebt, heb je ook recht op cliëntondersteuning. Iemand die met je meedenkt en die voor je opkomt bij de gemeente, de zorgverzekeraar, de uitkeringsinstantie of welke instantie dan ook.

Cliëntondersteuning

Een cliëntondersteuner denkt met je mee over je situatie, over de keuzen die je wilt maken, hoe je je leven wilt inrichten, de hulp en de voorzieningen die je daarvoor nodig hebt. Je krijgt informatie en advies over de mogelijkheden in je situatie. Vervolgens helpt de cliëntondersteuner je bij het uitzoeken, aanvragen en regelen van de hulp. Een cliëntondersteuner kan ook voor je bemiddelen als je klachten hebt over instanties, leveranciers van hulpmiddelen of zorgaanbieders.
Meer over cliëntondersteuning

Belangenbehartiging

Voor veel mensen zal cliëntondersteuning voldoende zijn om zelf weer verder te kunnen. Maar soms gaat het echt mis en krijg je niet wat je nodig hebt terwijl je daar wel recht op hebt. In dat geval kun je aankloppen bij een belangenbehartiger. Die kan je helpen bij het aankaarten van je klacht en je zo nodig helpen bij het voeren van een bezwaar- of beroepsprocedure tegen de gemeente, een zorgverzekeraar, UWV of een andere instantie die tegenover jou in gebreke blijft.

Collectieve belangenbehartiging gaat nog een stap verder. Collectieve belangenbehartigers praten met mensen uit hun achterban en weten welke problemen er spelen. Zij verzamelen signalen en gebruiken die om het gesprek aan te gaan met politici en beleidsmakers, om in actie te komen voor het verbeteren van de positie van mensen met een ziekte of beperking.
Meer over belangenbehartiging