Belangenbehartiging

Een belangenbehartiger gaat verder dan een cliëntondersteuner. Je kunt een belangenbehartiger inschakelen als je er echt niet meer uitkomt met een instantie of instelling. Als je niet krijgt wat je nodig hebt terwijl je daar wel recht op hebt.

Individuele belangenbehartiging

Een belangenbehartiger zal altijd eerst proberen er in onderling overleg uit te komen. Door het gesprek aan te gaan met de organisatie of instantie, jouw situatie uit te leggen en om een oplossing te vragen. Als dat niets oplevert, zit er soms niets anders op dan een procedure te starten. Dat kan een klachtenprocedure zijn (als je onheus bejegend bent) of een bezwaar- of beroepsprocedure (als je niet krijgt waar je recht op hebt). Je kunt zo'n procedure ook helemaal zelf voeren, zelfs tot bij de rechter. Maar meestal is het verstandig om hier een belangenbehartiger bij te betrekken die ervaring heeft met deze procedures.

Vraag je gemeente naar de lokale organisaties die als belangenbehartiger optreden voor mensen met een handicap of ziekte. Of vraag ernaar bij je vakbond, een rechtswinkel of een andere rechtshulpverlener. Als daar kosten aan verbonden zijn, komen die wel voor jouw eigen rekening.

Spierziekten Nederland beschikt zelf niet over een aparte afdeling voor individuele belangenbehartiging.

Collectieve belangenbehartiging

Collectieve belangenbehartigers bewerken de politiek en schakelen zo nodig de media in. Zij overleggen met gemeentelijke ambtenaren, schuiven aan bij zorgverzekeraars en laten hun stem horen bij instellingen en instanties. Ook laten zij onderzoek doen naar de ontwikkelingen in de zorg en trekken zij aan de bel als daar alarmerende resultaten uit komen. Kortom, ze stellen alles in het werk om te zorgen voor betere voorzieningen, meer maatwerk, meer eigen regie, betere toegankelijkheid of wat er maar nodig is voor een goed leven en een gelijkwaardige positie voor mensen in een kwetsbare positie.

Ze kunnen dat doen doordat ze gevoed worden door hun achterban, de mensen voor wie ze staan. Collectieve belangenbehartiging wordt namelijk georganiseerd door of namens de mensen zelf, om wier belangen het gaat. Wmo-platforms komen op voor de belangen van mensen die hulp of voorzieningen krijgen van de gemeente.

Patiëntenverenigingen zoals Spierziekten Nederland komen op voor de belangen van mensen met een bepaalde ziekte of handicap. Door lid te zijn steun je deze activiteiten. Meer over lid worden

Meer informatie

Voor juridisch advies en ondersteuning kun je terecht bij