Cliëntondersteuning

Het is vaak niet eenvoudig om de zorg, hulp of voorzieningen te krijgen die u nodig hebt. Daar kunt u best wat ondersteuning bij gebruiken. De gemeente is verplicht die ondersteuning voor u te organiseren.

De ondersteuning gaat over alle vormen van zorg, hulp of voorzieningen die u nodig hebt om zelfstandig te kunnen functioneren en om mee te doen in de samenleving. Daarnaast organiseren ook de zorgverzekeraars specifieke cliëntondersteuning voor klanten die gebruikmaken van langdurige, intensieve zorg.

Gemeente

Een cliëntondersteuner staat aan uw kant, denkt met u mee, geeft adviezen en komt op voor uw belangen. Cliëntondersteuners worden betaald door de gemeente maar ze opereren volledig onafhankelijk. Als het goed is, heeft uw gemeente met een aantal organisaties afspraken gemaakt over het organiseren van cliëntenondersteuning. U kunt bij uw gemeente navragen welke organisaties dat zijn. Vaak (maar niet altijd) zijn dat in ieder geval de regionale MEE-organisatie en Zorgbelang.

U kunt al om ondersteuning vragen voordat u een aanvraag indient voor zorg, hulp of voorzieningen. Dat is zelfs erg verstandig. De cliëntondersteuner kan u dan helpen om goed beslagen ten ijs te komen, bijvoorbeeld bij het keukentafelgesprek dat een medewerker van de gemeente met u gaat voeren over uw zorgvraag. U kunt ook de cliëntondersteuner vragen bij het keukentafelgesprek aanwezig te zijn.

Een cliëntondersteuner kan u ook helpen bij het aanvragen van een indicatie voor langdurige, intensieve zorg. U vraagt zo'n indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een cliëntondersteuner kan u helpen om u zo goed mogelijk voor te bereiden op de indicatiestelling.

Langdurige zorg

Hebt u een indicatie gekregen voor langdurige, intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg, dan is het zorgkantoor verplicht u te helpen bij het organiseren van die zorg, ongeacht of u opgenomen bent in een instelling of gekozen hebt voor een volledig pakket thuis (VPT), een modulair pakket thuis (MPT) of een persoonsgebonden budget (pgb).

Het zorgkantoor kan die hulp zelf bieden door een geschikte plek voor u te zoeken in een intramurale instelling. Het zorgkantoor kan u ook doorverwijzen naar een specifieke zorgaanbieder die vervolgens gaat kijken of er bij hen een geschikte plek voor u is.

Maar het zorgkantoor is in alle gevallen verplicht om u ook cliëntondersteuning aan te bieden. Het zorgkantoor heeft hiervoor eigen ondersteuners in dienst. Zij helpen u bij het kiezen van een passende verblijfsinstelling of het organiseren van de zorg en hulp thuis. De hulp van deze ondersteuner kost u niets.

Daarnaast kunt u natuurlijk ook altijd een beroep doen op de onafhankelijke cliëntondersteuners van MEE of Zorgbelang.

Zelf regelen

U hoeft geen gebruik te maken van cliëntondersteuning door een organisatie die daarvoor betaald wordt door de gemeente. U kunt ook uw eigen ondersteuner inschakelen, bijvoorbeeld iemand uit uw eigen omgeving die u goed kent en die u vertrouwt.
Meer over individuele en collectieve belangenbehartiging