Cliëntondersteuning

Het is vaak niet eenvoudig om de zorg, hulp of voorzieningen te krijgen die je nodig hebt. Daar kun je best wat ondersteuning bij gebruiken. De gemeente is verplicht die ondersteuning voor jou te organiseren. Je hoeft hier dus niet zelf voor te betalen.

De ondersteuning gaat over alle vormen van zorg, hulp of voorzieningen die je nodig hebt om zelfstandig te kunnen functioneren en om mee te doen in de samenleving. Daarnaast organiseren ook de zorgverzekeraars specifieke cliëntondersteuning voor klanten die gebruikmaken van langdurige, intensieve zorg.

Gemeente

Een cliëntondersteuner staat aan jouw kant, denkt met je mee, geeft adviezen en komt op voor jouw belangen. Cliëntondersteuners worden betaald door de gemeente maar ze opereren volledig onafhankelijk. Als het goed is, heeft je gemeente met een aantal organisaties afspraken gemaakt over het organiseren van cliëntenondersteuning. Je kunt bij je gemeente navragen welke organisaties dat zijn, of klik op onderstaande link:

Vind een onafhankelijk cliëntondersteuner via je gemeente

Je kunt al om ondersteuning vragen voordat je een aanvraag indient voor zorg, hulp of voorzieningen. Dat is zelfs erg verstandig. De cliëntondersteuner kan je dan helpen om goed beslagen ten ijs te komen, bijvoorbeeld bij het keukentafelgesprek dat een medewerker van de gemeente met jou gaat voeren over je zorgvraag. Je kunt ook de cliëntondersteuner vragen bij het keukentafelgesprek aanwezig te zijn.

Op de wachtlijst?

Sommige gemeenten kampen met maandenlange wachtlijsten. Sneller hulp nodig? Vraag of je op kosten van de gemeente gebruik kunt maken van een organisatie zonder wachtlijst.

Een cliëntondersteuner kan je ook helpen bij het aanvragen van een indicatie voor langdurige, intensieve zorg. Je vraagt zo'n indicatie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Een cliëntondersteuner kan je helpen om je zo goed mogelijk voor te bereiden op de indicatiestelling.

Langdurige zorg

Heb je een indicatie gekregen voor langdurige, intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg, dan is het zorgkantoor verplicht je te helpen bij het organiseren van die zorg, ongeacht of je opgenomen bent in een instelling of gekozen hebt voor een volledig pakket thuis (VPT), een modulair pakket thuis (MPT) of een persoonsgebonden budget (pgb).

Het zorgkantoor kan die hulp zelf bieden door een geschikte plek voor je te zoeken in een intramurale instelling. Het zorgkantoor kan je ook doorverwijzen naar een specifieke zorgaanbieder die vervolgens gaat kijken of er bij hen een geschikte plek voor jou is.

Maar het zorgkantoor is in alle gevallen verplicht om je ook cliëntondersteuning aan te bieden. Het zorgkantoor heeft hiervoor eigen ondersteuners in dienst. Zij helpen je bij het kiezen van een passende verblijfsinstelling of het organiseren van de zorg en hulp thuis. De hulp van deze ondersteuner kost je niets.

Vind een onafhankelijk cliëntondersteuner via je zorgkantoor

Daarnaast kun je natuurlijk ook altijd een beroep doen op de onafhankelijke cliëntondersteuners van bijvoorbeeld MEE of Zorgbelang.

Zelf regelen

Je hoeft geen gebruik te maken van cliëntondersteuning door een organisatie die daarvoor betaald wordt door de gemeente. Je kunt ook je eigen ondersteuner inschakelen, bijvoorbeeld iemand uit je eigen omgeving die je goed kent en die je vertrouwt.
Meer over individuele en collectieve belangenbehartiging