Eigen bijdragen

Zorg en hulp zijn niet gratis, ook niet als het gaat om 'verzekerde zorg'. In veel gevallen betaal je zelf mee.

Wonen en leven

De gemeente mag een eigen bijdrage vragen aan volwassenen voor alle maatwerkvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Denk aan hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, vervoervoorzieningen en woningaanpassingen. Voor kinderen mag dat alleen bij woningaanpassingen. Deze eigen bijdrage wordt nooit hoger dan € 19,00 per maand.
Meer over de eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning

Wijkverpleging

Voor verpleging en verzorging thuis, op indicatie van de wijkverpleging en met een vergoeding door uw zorgverzekering geldt geen eigen bijdrage. Deze zorg gaat ook niet ten laste van het eigen risico bij je zorgverzekering.

Maar let op: dat geldt alleen als de zorgverzekeraar een contract heeft met de instelling voor wijkverpleging waar je gebruik van maakt. Is dat niet het geval, dan loop je de kans dat je toch moet bijbetalen. Informeer daarom van tevoren bij je zorgverzekeraar of deze een contract heeft met de instelling voor wijkverpleging van jouw keuze.

Langdurige, intensieve zorg

Voor langdurige, intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) geldt een hoge of een lage eigen bijdrage. De hoge eigen bijdrage wordt alleen gevraagd aan mensen die in een instelling verblijven en die daardoor geen woonlasten meer hebben.
Meer over de eigen bijdrage bij langdurige zorg

Deel je ervaring met geld op het

Meer informatie