Eigen bijdragen

Zorg en hulp zijn niet gratis, ook niet als het gaat om 'verzekerde zorg'. In veel gevallen betaalt u zelf mee.

Wonen en leven

De gemeente mag een eigen bijdrage vragen aan volwassenen voor alle maatwerkvoorzieningen vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning. Denk aan hulp bij het huishouden, hulpmiddelen, vervoervoorzieningen en woningaanpassingen. Voor kinderen mag dat alleen bij woningaanpassingen. Deze eigen bijdrage wordt nooit hoger dan € 19,00 per maand.
Meer over de eigen bijdrage Wet maatschappelijke ondersteuning

Wijkverpleging

Voor verpleging en verzorging thuis, op indicatie van de wijkverpleging en met een vergoeding door uw zorgverzekering geldt geen eigen bijdrage. Deze zorg gaat ook niet ten laste van het eigen risico bij uw zorgverzekering.

Maar let op: dat geldt alleen als uw zorgverzekeraar een contract heeft met de instelling voor wijkverpleging waar u gebruik van maakt. Is dat niet het geval, dan loopt u de kans dat u toch moet bijbetalen. Informeer daarom van tevoren bij uw zorgverzekeraar of deze een contract heeft met de instelling voor wijkverpleging van uw keuze.

Langdurige, intensieve zorg

Voor langdurige, intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) geldt een hoge of een lage eigen bijdrage. De hoge eigen bijdrage wordt alleen gevraagd aan mensen die in een instelling verblijven en die daardoor geen woonlasten meer hebben.
Meer over de eigen bijdrage bij langdurige zorg

Meer informatie

Corona, spierziekten en vaccinaties

Informatie over coronavaccins en de landelijke vaccinatiestrategie