Financiële ondersteuning

Er is, onder voorwaarden, inkomensondersteuning mogelijk voor mensen met een chronische ziekte.

Leven met een chronische ziekte kost geld. Meer dan je zou willen. Eigen bijdragen, onvolledige vergoedingen, minder kunnen werken, meer uitgeven aan gewone dingen die voor anderen geen of weinig geld kosten. Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn veel regelingen voor financiële ondersteuning afgeschaft of ingeperkt. Toch zijn er nog wel degelijk mogelijkheden. We lichten er een paar uit.

Inkomensondersteuning van de gemeente

Door alle eigen bijdragen, eigen betalingen, eigen risico's en verborgen kosten vanwege je handicap of ziekte, kun je financieel erg krap komen te zitten. Vraag dan om inkomensondersteuning bij je gemeente. De gemeenten hebben extra geld gekregen om mensen zoals jij financieel te ondersteunen. Ze mogen wel zelf regels stellen rond deze financiële ondersteuning. Die kunnen dus per gemeenten nogal verschillen.
Meer over inkomensondersteuning door de gemeente

Belastingvoordeel

Er zijn verschillende belastingvoordelen voor mensen met een handicap of chronische ziekte. Denk bijvoorbeeld aan de aftrek van zorgkosten, de aftrek van logeerkosten als je kind in een instelling woont en de jonggehandicaptenkorting.
Meer over belastingvoordeel

Dubbele kinderbijslag

Heeft jouw kind (3 tot en met 17 jaar) veel extra zorg of aandacht nodig? En woont het kind bij jou thuis? Dan kom je in mogelijk in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Er is hiervoor een indicatie nodig van het CIZ. Er geldt geen inkomensgrens.
Meer over dubbele kinderbijslag

Ruimere huurtoeslag

Woon je in een huurhuis dat is aangepast in het kader van de gemeentelijke regeling voor woningaanpassingen? Dan zijn de regelingen voor huurtoeslag ruimer.
Meer over ruimere huurtoeslag

Hogere uitkering bij arbeidsongeschiktheid

In sommige gevallen, als je volledig afhankelijk bent van de hulp van anderen terwijl je nog wel thuis woont, kan je arbeidsongeschiktheidsuitkering verhoogd worden van 75% naar 85% of zelfs 100% van je laatstverdiende loon.

Deel je ervaring met geld op het