Financiële ondersteuning


Er is, onder voorwaarden, inkomensondersteuning mogelijk voor mensen met een chronische ziekte.

Leven met een chronische ziekte kost geld. Meer dan u zou willen. Eigen bijdragen, onvolledige vergoedingen, minder kunnen werken, meer uitgeven aan gewone dingen die voor anderen geen of weinig geld kosten. Door de bezuinigingen van de afgelopen jaren zijn veel regelingen voor financiële ondersteuning afgeschaft of ingeperkt. Toch zijn er nog wel degelijk mogelijkheden. In deze rubriek lichten we er een paar uit.

Inkomensondersteuning van de gemeente

Door alle eigen bijdragen, eigen betalingen, eigen risico's en verborgen kosten vanwege uw handicap of ziekte, kunt u financieel erg krap komen te zitten. Vraag dan om inkomensondersteuning van uw gemeente. De gemeenten hebben extra geld gekregen om mensen zoals u financieel te ondersteunen. Ze mogen wel zelf regels stellen rond deze financiële ondersteuning. Die kunnen dus per gemeenten nogal verschillen. Meer over inkomensondersteuning van de gemeente.

Aftrek specifieke zorgkosten

Het kan nog steeds: zorgkosten aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. Denk aan de kosten die u zelf draagt voor medische behandelingen, medicijnen, bepaalde hulpmiddelen, ziekenvervoer, leefvervoer, dieetkosten, extra kosten voor kleding en beddengoed, aanpassingen aan vervoermiddelen of extra gezinshulp. De regels zijn ingewikkeld, er gelden allerlei beperkingen en uw kosten moeten boven een bepaalde drempel uitkomen. Toch loont het de moeite om deze aftrek te gebruiken. Meer over aftrek zorgkosten op Belastingdienst.nl.

Aftrek weekenduitgaven

Woont uw volwassen kind (21 jaar of ouder) in een instelling en logeert het regelmatig bij u thuis? Maak dan gebruik van de aftrek voor ‘Uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten’. U kunt standaard € 10 per dag en € 0,19 per kilometer aftrekken. Zonder drempel. Meer over uitgaven voor tijdelijk verblijf thuis van ernstig gehandicapten op Belastingdienst.nl.

Dubbele kinderbijslag

Heeft uw kind (3 tot en met 17 jaar) veel extra zorg of aandacht nodig? En woont het kind bij u thuis? Dan komt u in mogelijk in aanmerking voor dubbele kinderbijslag. Er is hiervoor een indicatie nodig van het CIZ. Er geldt geen inkomensgrens. Meer over dubbele kinderbijslag op de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Ruimere huurtoeslag

Woont u in een huurhuis dat is aangepast in het kader van de gemeentelijke regeling voor woningaanpassingen? Dan zijn de regelingen voor huurtoeslag ruimer, in twee situaties.

  • Bent u jonger dan 23 jaar, dan geldt voor u niet de (lagere) huurgrens voor 23-min, maar de (hogere) huurgrens voor 23-plus. U komt daardoor eerder in aanmerking voor huursubsidie.
  • Hebt u een toeslagpartner en woont u in een huurhuis met een volledig pakket thuis (VPT) of een modulair pakket thuis (MPT) op basis van een indicatie van het CIZ, dan hoeft u voor de berekening van de huurtoeslag maar één inkomen mee te tellen. Dat mag het laagste inkomen zijn. U krijgt daardoor meer huurtoeslag.

Meer over bijzondere huurtoeslagen op Toeslagen.nl.

Hogere uitkering bij arbeidsongeschiktheid

In sommige gevallen, als u volledig afhankelijk bent van de hulp van anderen, terwijl u nog wel thuis woont, kan uw arbeidsongeschiktheidsuitkering verhoogd worden van 75% naar 85% of zelfs 100% van uw laatstverdiende loon.

Meer over een hogere uitkering bij langdurige hulp of verzorging op UWV.nl.
Meer over een tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten op Meerkosten.nl.

Gratis nieuwsbrief ontvangen?