Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathieOorzaak en verschijnselen

Wat is CIDP?

CIDP is een zeldzame aandoening waarbij het  isolerende omhulsel van de zenuwen in armen en benen beschadigd raakt. De zenuwen kunnen de signalen van de hersenen naar de spieren en vanuit de huid naar de hersenen niet meer goed doorgeven. De gevolgen zijn verlammingsverschijnselen in armen en benen.

Daarnaast doen zich gevoelsstoornissen voor zoals gevoelloosheid of tintelingen (een ‘slapend’ gevoel) of pijn. CIDP is een chronische aandoening. De ziekte ontwikkelt zich langzaam; het duurt vaak enkele maanden voordat het dieptepunt is bereikt.
Als de ziekte over lijkt te zijn, kan ze na verloop van tijd (soms na een infectie) de kop weer opsteken.
Soms treedt spontaan herstel op. De meeste patiënten reageren goed op een specifieke behandeling met medicijnen. Dikwijls is een langdurige behandeling nodig voordat definitief herstel optreedt.

Wat is de oorzaak van CIDP?

CIDP wordt veroorzaakt door een verkeerde reactie van het eigen afweersysteem. Afweerstoffen tasten het isolatiemateriaal van de zenuw (het ‘myeline’) aan. Soms is hierbij ook de kern (axon) van de zenuw betrokken.
Het is nog niet bekend waardoor het afweersysteem precies geactiveerd wordt. Waarschijnlijk speelt een ‘gewone’ infectie een rol.
CIDP is waarschijnlijk een vorm van een auto-immuunziekte. CIDP is niet erfelijke en niet besmettelijk.

Verschijnselen van CIDP

CIDP openbaart zich langzaam. Meestal ontstaat in een periode van twee maanden duidelijke spierzwakte in beide armen en/of benen. De zwakte treedt aan beide zijden van het lichaam op en wordt langzaam erger.
Als het dieptepunt is bereikt, kunnen patiënten soms nauwelijks meer zelfstandig lopen. In een beperkt aantal gevallen kunnen ook de spieren van het gelaat verzwakt zijn. De ademhalingsspieren blijven meestal goed functioneren. Zeer zelden is ademhalingsondersteuning nodig.

De meeste mensen met CIDP hebben last van gevoelsstoornissen: ze hebben pijn, last van tintelingen of een ‘slapend’ gevoel. Een bijkomend verschijnsel dat lang kan aanhouden, is flinke vermoeidheid.

Onbehandeld kan CIDP een wisselend patroon volgen. Zo kan de spierzwakte steeds erger worden zonder dat verbetering optreedt. Bij anderen kan de kracht aanvankelijk spontaan toenemen maar later weer afnemen.

De verschijnselen van CIDP lijken sterk op die van het Guillain-Barré syndroom (GBS). Bij GBS verloopt het ziekteproces echter veel sneller en kan het leiden tot een tijdelijke volledige verlamming waarbij soms ook ademhalingsondersteuning nodig is.
De verlammingen bij CIDP zijn minder ernstig dan bij GBS maar de ziekte is langer actief. Bij beide aandoeningen kunnen restverschijnselen blijven bestaan.

Folder over CIDP

Een samenvatting van de informatie vindt u in deze folder.

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.