Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metDermatomyositis (DM)

Wat is dermatomyositis?

Myositis komt van myos (= spier) en -itis (= ontsteking). Bij myositis gaat het dus om ontstekingen van spieren.
De ontsteking bij dermatomyositis ontstaat in een periode van weken tot maanden in met name de spieren en de huid (derma = huid). De ontsteking treft vooral de kleine bloedvaatjes. De verschijnselen doen zich meestal het eerst voor in of op de huid.
Gelijktijdig of later kunnen de spieren meedoen. De spieren in bovenarmen en -benen kunnen zwak en pijnlijk worden, aan beide kanten in ongeveer dezelfde mate. Meer over oorzaak en verschijnselen van DM.
DM komt voor bij volwassenen en kinderen. Bij kinderen heet het juveniele dermatomyositis (JDM). JDM wijkt op enkele punten af van DM.

Folder over DM

Een samenvatting van de informatie over dermatomyositis vindt u in de folder over DM (gratis te downloaden).

Feiten op een rij

  • DM ontstaat in Nederland jaarlijks bij ongeveer drie op 100.000 mensen
  • DM kan zich op alle leeftijden openbaren
  • DM komt vooral voor bij kinderen tussen de vijf en vijftien jaar en bij volwassenen op middelbare leeftijd
  • DM wordt met medicijnen behandeld

Behandeling van DM

Dermatomyositis is redelijk goed te behandelen met ontstekingsremmende medicijnen. Meer over diagnose en behandeling bij DM.

Informeer uw huisarts

Dermatomyositis is een heel zeldzame aandoening. Uw huisarts is zeer waarschijnlijk niet op de hoogte van wat de beste begeleiding is. Geef uw huisarts daarom zelf de benodigde informatie.
Meer over informatie voor de huisarts over DM.

Leestip

De brochure Myositis: ontstekingsachtige spierziekte. Diagnose en behandeling gaat over hoe myositis ontstaat, de symptomen van de verschillende soorten myositis, het verloop van de ziekte en over wat de juiste behandeling is.
Leden van Spierziekten Nederland kunnen deze brochure gratis downloaden via de persoonlijke pagina op deze site. U kunt de brochure ook bestellen via de webwinkel.