Myasthenia gravisBehandelmogelijkheden myasthenia gravis (MG)

Behandeling van MG

Welke behandeling het meest geschikt is, is per persoon verschillend en wordt in overleg met de behandelend arts bepaald.

Medicijnen

Bij de behandeling van MG worden verschillende medicijnen gebruikt die, hoewel ze de oorzaak van de ziekte niet kunnen beïnvloeden, wel kunnen leiden tot een verbetering van de spierkracht.
Er zijn medicijnen die de werking van het acetylcholine versterken, wat kan helpen om de niet geblokkeerde ontvangers in de spier extra te stimuleren.
Er zijn ook medicijnen die de aanmaak of werking van antilichamen onderdrukken.

Verwijdering van de zwezerik (thymectomie)

Behalve behandeling met medicijnen wordt verwijdering van de zwezerik (thymus) toegepast. Het is gebleken dat deze ingreep, vooral bij jonge mensen en als de ziekte nog niet zo lang bestaat, een gunstige invloed kan hebben zonder dat de algehele gezondheidstoestand eronder te lijden heeft. Het LUMC en het MUMC+ hebben hiermee veel ervaring en werken met de minst invasieve methode (de Da Vinci-robot).

Interactie met medicijnen tegen andere klachten

Let op bij gebruik van medicijnen tegen andere klachten of aandoeningen. Soms kan de spierzwakte erdoor toenemen. Een aantal middelen moet je mijden als je myasthenie hebt. De meeste hebben echter niet bij iedereen een negatief effect. Een lijst vind je via onze alertkaart voor je behandelaar. Vraag aan je apotheek of een nieuw medicijn dat je gaat gebruiken misschien ongunstig kan werken, of overleg met je neuroloog over de voor- en nadelen en of die tegen elkaar opwegen.

Folder over MG

Een samenvatting van de informatie vind je in deze folder.

Wetenschappelijk onderzoek

Er is internationaal wetenschappelijk onderzoek gaande naar myasthenieën, onder meer naar de rol van het immuunsysteem, naar geneesmiddelen en behandelmethoden.

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.