Myasthenia gravisInformeer de hulpverlener

Huisarts en MG

De behandeling van iemand met MG gebeurt als het goed is door een neuroloog en een gespecialiseerde revalidatiearts. Toch is het belangrijk dat uw huisarts ervan op de hoogte is als u MG hebt. Ook bij een zeldzame ziekte is de huisarts de meest geraadpleegde hulpverlener. De huisarts speelt een belangrijke rol in de begeleiding. Huisartsen kennen over het algemeen het ziektebeeld niet, daarvoor is het te zeldzaam en onbekend. Daarom heeft Spierziekten Nederland samen met het Nederlands Huisartsengenootschap een brochure geschreven. Geef deze aan uw huisarts en bespreek de inhoud. Dat is voor u van groot belang. 

 Huisartsenbrochure downloaden

U kunt deze uitgave ook bestellen in de webwinkel

Bedrijfsarts en MG

MG kan sterk wisselende klachten geven; de belastbaarheid en de arbeidsproductiviteit van iemand met MG variëren doorgaans ook. Met een goede begeleiding en de juiste aanpassingen kan iemand met MG lang (gedeeltelijk) aan het werk blijven.
De brochure Begeleiding van mensen met MG biedt bedrijfsartsen inzicht in wat MG voor het werkzame leven van iemand met MG betekent en adviezen over de bedrijfskundige beleidsvoering, vooral gericht op het voorkómen van uitval uit het arbeidsproces op lange termijn.
Spierziekten Nederland ontwikkelde deze uitgave samen met de NVAB (Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde). Geef de brochure Begeleiding van mensen met MG aan uw bedrijfsarts.

Bedrijfsartsenbrochure downloaden

U kunt deze uitgave ook bestellen in de webwinkel