Zorgverleners in het spierziekterevalidatieteam

Revalidatiearts coördineert spierziekterevalidatieteam

Spierziekten Nederland raadt iedereen met een spierziekte aan minimaal eenmaal een revalidatiearts te bezoeken. Vaak is een jaarlijks bezoek aan de revalidatiearts gewenst. De revalidatiearts coördineert het spierziekterevalidatieteam waar verschillende zorgverleners deel van uitmaken. Deze arts kan verwijzen naar en werkt samen met: de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog en maatschappelijk werker.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut helpt u zo goed en veilig mogelijk te bewegen. Meestal bestaat de behandeling uit het aanleren van een goede houding om de spieren en gewrichten op een juiste manier te belasten.
Daarnaast kan een fysiotherapeut adviseren over het opbouwen en behouden van uw conditie en het (opnieuw) gaan sporten. Hiermee vergroot u uw bewegingsmogelijkheden en daarmee uw zelfstandigheid.
U hoeft zeker niet altijd voor een behandeling door de fysiotherapeut naar een gespecialiseerde fysiotherapeut. Het is wel van groot belang dat uw fysiotherapeut zich laat informeren door de fysiotherapeut van het gespecialiseerde spierziekteteam. Zo weet u zeker dat u de juiste behandeling krijgt. Er zijn speciale brochures voor de fysiotherapeut de u zelf aan de therapeut kunt geven. 
Meer over de brochures voor de fysiotherapeut

Ergotherapeut

Een ergotherapeut bekijkt hoe u alledaagse handelingen zoals douchen of koken zoveel mogelijk zelfstandig kunt uitvoeren. Soms moet u de handelingen opnieuw of anders aanleren of moet u door een verminderde hoeveelheid energie een nieuw evenwicht vinden tussen wat u wilt en kunt. De ergotherapeut helpt u hierbij. Hij adviseert ook bij de keuze en het gebruik van hulpmiddelen of woningaanpassingen en biedt hulp bij het aanvragen daarvan.

Logopedist

Bij sommige spierziekten kunnen problemen optreden met praten, kauwen, eten en slikken.
Met de logopedist zoekt u naar oplossingen hiervoor.
Wanneer praten moeilijker wordt, kan een logopedist tips geven over het inzetten van communicatiehulpmiddelen.

Diëtist

Een diëtist is een in voeding en voedingspatronen gespecialiseerde zorgverlener die kan adviseren en begeleiden bij problemen rond voeding. De juiste voeding kan helpen problemen te voorkomen.
Mensen met een spierziekte kunnen het lastig vinden op gewicht te blijven, hebben moeite met slikken en kauwen of er zijn andere problemen die met eten en drinken te maken hebben. Een diëtist is de aangewezen persoon om bij te rade te gaan.
Meer over voeding bij spierziekten

Psycholoog

Als u te horen krijgt dat u een spierziekte heeft, komt er veel op u af, ook emotioneel gezien. De lichamelijke verschijnselen kunnen gepaard gaan met onzekerheid, angst, spanning of depressie.
De spierziekte kan gevolgen hebben voor onder andere uw werk, uw gezinsleven en uw sociale contacten. Met een psycholoog kunt u het hebben over deze gevolgen en samen wegen zoeken deze het hoofd te bieden.

Maatschappelijk werker

Door een spierziekte kunt u te maken krijgen met verschillende soorten problemen op sociaal gebied. Een maatschappelijk werker ondersteunt u bij de deze problemen, bijvoorbeeld bij het verwerken van de ziekte of bij spanningen in uw gezin of op uw werk.
De maatschappelijk werker luistert naar u en helpt u de problemen zelf op te lossen. Hij kan ook helpen bij praktische zaken zoals het aanvragen van regelingen en uitkeringen.

Spierziekten en corona

Een overzicht van nuttige informatie rond het coronavirus

Naar spierziekten en corona