Zorgverleners in het spierziekterevalidatieteam

Revalidatiearts coördineert spierziekterevalidatieteam

Spierziekten Nederland raadt iedereen met een spierziekte aan minimaal eenmaal een revalidatiearts te bezoeken. Vaak is een jaarlijks bezoek aan de revalidatiearts gewenst. De revalidatiearts coördineert het spierziekterevalidatieteam waar verschillende zorgverleners deel van uitmaken. Deze arts kan verwijzen naar en werkt samen met: de fysiotherapeut, ergotherapeut, logopedist, diëtist, psycholoog en maatschappelijk werker.

Fysiotherapeut

De fysiotherapeut helpt je zo goed en veilig mogelijk te bewegen. Meestal bestaat de behandeling uit het aanleren van een goede houding om de spieren en gewrichten op een juiste manier te belasten.
Daarnaast kan een fysiotherapeut adviseren over het opbouwen en behouden van je conditie en het (opnieuw) gaan sporten. Hiermee vergroot je jouw bewegingsmogelijkheden en daarmee je zelfstandigheid.
Je hoeft zeker niet altijd voor een behandeling door de fysiotherapeut naar een gespecialiseerde fysiotherapeut. Het is wel van groot belang dat je fysiotherapeut zich laat informeren door de fysiotherapeut van het gespecialiseerde spierziekteteam. Zo weet je zeker dat je de juiste behandeling krijgt. Er zijn speciale brochures voor de fysiotherapeut die je zelf aan de therapeut kunt geven. 

Meer over de fysiotherapiebrochures
Meer over fysiotherapie

Ergotherapeut

Een ergotherapeut bekijkt hoe je alledaagse handelingen zoals douchen of koken zoveel mogelijk zelfstandig kunt uitvoeren. Soms moet je de handelingen opnieuw of anders aanleren of moet je door een verminderde hoeveelheid energie een nieuw evenwicht vinden tussen wat je wilt en kunt. De ergotherapeut helpt je hierbij. Hij adviseert ook bij de keuze en het gebruik van hulpmiddelen of woningaanpassingen en biedt hulp bij het aanvragen daarvan.

Logopedist

Bij sommige spierziekten kunnen problemen optreden met praten, kauwen, eten en slikken.
Met de logopedist zoek je naar oplossingen hiervoor.
Wanneer praten moeilijker wordt, kan een logopedist tips geven over het inzetten van communicatiehulpmiddelen.

Diëtist

Een diëtist is een in voeding en voedingspatronen gespecialiseerde zorgverlener die kan adviseren en begeleiden bij problemen rond voeding. De juiste voeding kan helpen problemen te voorkomen.
Mensen met een spierziekte kunnen het lastig vinden op gewicht te blijven, hebben moeite met slikken en kauwen of er zijn andere problemen die met eten en drinken te maken hebben. Een diëtist is de aangewezen persoon om bij te rade te gaan.
Meer over voeding bij spierziekten

Psycholoog

Als je te horen krijgt dat je een spierziekte hebt, komt er veel op je af, ook emotioneel gezien. De lichamelijke verschijnselen kunnen gepaard gaan met onzekerheid, angst, spanning of depressie.
De spierziekte kan gevolgen hebben voor onder andere je werk, je gezinsleven en je sociale contacten. Met een psycholoog kun je het hebben over deze gevolgen en samen wegen zoeken deze het hoofd te bieden.

Maatschappelijk werker

Door een spierziekte kun je te maken krijgen met verschillende soorten problemen op sociaal gebied. Een maatschappelijk werker ondersteunt je bij deze problemen, bijvoorbeeld bij het verwerken van de ziekte of bij spanningen in het gezin of op je werk.
De maatschappelijk werker luistert naar je en helpt je de problemen zelf op te lossen. Hij kan ook helpen bij praktische zaken zoals het aanvragen van regelingen en uitkeringen.