Wijkverpleging


Verpleging en verzorging thuis vraag je aan bij de wijkverpleging.

Bij wijkverpleging gaat het om verpleegkundige handelingen (zoals het geven van injecties of wondverzorging) en om lichamelijke verzorging (zoals hulp bij het wassen en aankleden). Wijkverpleging wordt gefinancierd door de zorgverzekeraar, vanuit de Zorgverzekeringswet.

Om in aanmerking te komen voor wijkverpleging, moet je jezelf thuis verder goed kunnen redden, al dan niet met de hulp van een mantelzorger. Er geldt geen urencriterium voor wijkverpleging. Het kan dus gaan om een paar uur in de week, maar ook om vier uur zorg per dag, of meer.

Als je het thuis niet meer redt zonder permanent toezicht of zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid, dan zal de wijkverpleging je doorsturen naar het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) voor een indicatie voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz).
Meer over langdurige, intensieve zorg vanuit de Wlz

Kinderen en jongeren

Een kind dat verpleging en verzorging nodig heeft, thuis of op een andere plek (zoals op school), komt in aanmerking voor kinderwijkverpleging.
Heeft een kind alleen een lichamelijke handicap of somatische ziekte (en dus geen verstandelijke beperking of psychiatrische problemen) en heeft het daardoor intensieve zorg nodig (verpleegkundige zorg in combinatie met persoonlijke verzorging, pedagogische ondersteuning en logeeropvang), dan gaat ook dat allemaal via de wijkverpleging, in het kader van de intensieve kindzorg.
Meer over intensieve kindzorg

Zelf aanvragen

Je kunt zelf aankloppen bij een instelling voor wijkverpleging. Meestal is dat een lokale of regionale instelling voor thuiszorg. Je hebt hiervoor dus geen verwijzing nodig. De huisarts, het sociale wijkteam, de transferverpleegkundige bij het ziekenhuis of de gemeente kan vertellen bij welke instelling je moet zijn. De wijkverpleegkundige komt bij jou thuis om de situatie te bespreken. Vervolgens bepaalt de wijkverpleegkundige welke zorg je krijgt en hoeveel.

Zorg in natura

De wijkverpleegkundige kan de zorg zelf leveren. Ze zal dat vooral doen als je maar weinig zorg nodig hebt en als het met name gaat om verpleegkundige handelingen. Heb je meer zorg nodig en gaat het vooral om lichamelijke verzorging, dan zal de verpleegkundige hiervoor een aantal verzorgenden van haar eigen zorginstelling inschakelen.

Persoonsgebonden budget

Heb je een indicatie van de wijkverpleegkundige voor de inzet van verpleging en verzorging bij jou thuis, en is die zorg minstens een jaar nodig, dan kun je ook kiezen voor een persoonsgebonden budget om deze zorg zelf in te kopen.
Meer over het persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging

Geen eigen bijdrage

De zorgverzekeraar vergoedt de wijkverpleging vanuit de basisverzekering (zorgverzekeringswet). Je betaalt hiervoor geen eigen bijdrage. Ook gaat de wijkverpleging niet ten koste van het eigen risico.
Maar let op: dat geldt alleen als de zorgverzekeraar een contract heeft met de instelling voor wijkverpleging waar je gebruik van maakt. Is dat niet het geval, dan is er een kans dat je toch moet bijbetalen. Informeer daarom van tevoren bij de zorgverzekeraar of deze een contract heeft met de beoogde instelling voor wijkverpleging.

Meer informatie