Intensieve kindzorg


Intensieve kindzorg is er voor kinderen en jongeren die permanent zorg in de buurt moeten hebben.

Intensieve kindzorg is een regeling voor kinderen en jongeren die vanwege complexe lichamelijke problemen permanent toezicht nodig hebben of bij wie altijd (vierentwintig uur per dag) zorg in de nabijheid moet zijn vanwege gespecialiseerde verpleegkundige handelingen, bijvoorbeeld thuisbeademing.

Kinderen wonen in principe thuis, ook als ze ziek zijn. Ook als ze met ernstige, lichamelijke beperkingen te maken hebben. Daarom is er een aparte regeling gemaakt voor kinderen en jongeren tot achttien jaar die chronisch ziek zijn of met fysieke beperkingen te maken hebben: de regeling voor intensieve kindzorg.

Deze kinderen krijgen alle zorg, persoonlijke verzorging en pedagogische ondersteuning die ze nodig hebben vanuit de wijkverpleging, betaald door de zorgverzekering. Daarnaast krijgen ze via de zorgverzekering zo nodig logeeropvang of aangepast vervoer vergoed. Het moet dan wel gaan om vervoer in het kader van de verpleging, persoonlijke verzorging, pedagogische begeleiding of logeeropvang, bijvoorbeeld om naar een kinderhospice te gaan of naar een verpleegkundig kinderdagverblijf.

Indicatie

De wijkverpleging stelt zelf de indicatie voor intensieve kindzorg.

Persoonsgebonden budget

De zorgverzekering betaalt de intensieve kindzorg vanuit de Zorgverzekeringswet. Dat betekent dat je ook kunt kiezen voor een persoonsgebonden budget voor intensieve kindzorg.
Meer over het persoonsgebonden budget voor verpleging en verzorging

Geen eigen bijdrage

Er geldt geen eigen bijdrage of eigen risico voor intensieve kindzorg. 

Meervoudige handicap

De regeling voor intensieve kindzorg geldt niet voor kinderen met blijvende, ernstige meervoudige beperkingen. Zij vallen onder de Wet langdurige zorg.
Meer over langdurige, intensieve zorg

Permanent verblijf in een instelling

Kan een kind echt niet meer thuis wonen, ook niet met intensieve kindzorg, dan maakt het aanspraak op permanent verblijf in een zorginstelling. Dat verblijf wordt betaald vanuit de Wet langdurige zorg onder de noemer 'Zorg met verblijf'.
Meer over zorg met verblijf in een instelling

Meer informatie