Pgb Wet langdurige zorg

Heb je langdurig intensieve zorg nodig, dan krijg je die van het zorgkantoor op basis van de Wet langdurige zorg. Intensieve zorg wil zeggen: zorg aan volwassenen en kinderen met een hoog zorgzwaartepakket, vanwege de noodzaak van permanent toezicht of vierentwintig uur per dag zorg in de nabijheid.

De indicatie voor langdurige, intensieve zorg wordt afgegeven door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Heb je een indicatie in de vorm van een hoog zorgzwaartepakket, dan kun je kiezen voor verblijf in een instelling. In dat geval krijg je geen persoonsgebonden budget voor deze zorg met verblijf. Je kunt echter ook kiezen voor een 'volledig pakket thuis' of een ‘modulair pakket thuis’. Je krijgt dan de langdurige, intensieve zorg thuis geleverd. In dat geval kun je wel kiezen voor een persoonsgebonden budget. Bij een modulair pakket thuis kun je zelfs kiezen voor een combinatie: bepaalde zorg in natura en andere zorg zelf inkopen met een persoonsgebonden budget.

Je moet wel aan het zorgkantoor kunnen aangeven waarom zorg of voorzieningen in natura (geleverd door een instelling voor thuiszorg waar het zorgkantoor een contract mee heeft) in jouw situatie niet voldoen. Het zorgkantoor kan je bovendien een persoonsgebonden budget weigeren als het vindt dat je niet in staat bent zo'n budget te beheren of er goede zorg voor in te kopen.

Trekkingsrecht

Je krijgt het budget niet zelf in handen. Het zorgkantoor stort het bedrag op de rekening van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Je sluit vervolgens zelf contracten af met de hulpverleners of leveranciers die je wilt inschakelen. Het zorgkantoor kan de kwaliteit van de zorg die je inkoopt, controleren.

Eigen bijdrage

Er geldt een wettelijke eigen bijdrage voor zorg vanuit de Wet langdurige zorg. Je krijgt facturen van het CAK voor deze eigen bijdrage, ook als je gebruikmaakt van een persoonsgebonden budget.

Meer informatie