Vaccinatie niet-mobiele hoog-risicopatiënten en patiënten meldpunt

Door: Jeanine Blaakmeer

Hoog-risicopatiënten die bij het umc hebben gevraagd om thuisvaccinatie of die zich bij het SCN-meldpunt hebben gemeld, kunnen binnen drie weken een afspraak maken.

Afgelopen weken werden spierziektepatiënten die bij de hoog-risicogroep behoren via hun umc uitgenodigd voor vaccinatie tegen COVID-19. Wie heeft aangegeven gevaccineerd te willen worden, maar de reis niet te kunnen maken, wordt binnen nu en drie weken gebeld voor een vaccinatie-afspraak aan huis.

Dat geldt ook voor mensen die niet bij een umc bekend waren en zich via het meldpunt van Spierziekten Centrum Nederland (SCN) hebben opgegeven. Het meldpunt is inmiddels gesloten. Alle 586 aanmelders komen in aanmerking.

Er zal gevaccineerd worden met een mRNA-vaccin (BionTech/Pfizer of Moderna), door de organisatie thuisvaccinatie.nl. Deze organisatie richt zich op het geven van reisvaccinaties aan huis en nu, in opdracht van het VWS, ook op coronavaccinatie. De huisarts is niet bij de thuisvaccinatie betrokken.

Recent is ook gesproken over vaccinatie voor jongeren (16- en 17-jarigen) uit de hoog-risicogroep. Hiertoe behoren ook jongeren met een spierziekte en een beperkte (gecompromitteerde) ademhaling. De minister heeft aangegeven dat ook zij vervroegd geprikt kunnen worden, waarschijnlijk met het Pfizer-vaccin (zie de Kamerbrief, p. 49 en 50). Nog onbekend is op welke termijn vaccinatie kan plaatsvinden en of de uitnodiging en de vaccinatie weer via de CTB’s en de umc’s kan plaatvinden. Dat wordt op dit moment uitgezocht. De verwachting is dat de lijst met diagnoses die bij volwassenen is gebruikt om hoog-risicopatiënten te kunnen selecteren ook leidend zal zijn bij deze groep jongeren.

Om ervoor te zorgen dat álle mensen met een spierziekte en een medisch risico binnen afzienbare termijn aan de beurt komen, hebben koepelorganisaties Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), MIND en KBO-PCOB nogmaals een oproep gedaan de medisch risicogroepen begin mei te vaccineren. Daarnaast vragen zij de minister om meer informatie over het AstraZenica-vaccin, zodat mensen van 60+ die tot de medisch risicogroep behoren een gewogen keuze kunnen maken zich wel of niet te laten vaccineren.

Meer over wat er bekend is over het AstraZeneca-vaccin

 

Terug naar overzicht