Spierziekten Nederland, vereniging voor mensen metMultifocale motorische neuropathie (MMN)

MMN begint vaak met traag toenemende spierzwakte in de handen.

Wat is MMN?

MMN (multifocale motorische neuropathie) is een ontstekingsachtige neuropathie. Een neuropathie is een aandoening van de zenuwen.
Bij MMN treedt verlies van myeline op (demyelinisatie). Myeline is het omhulsel rond een zenuw. Bij demyelinisatie wordt zenuwgeleiding minder goed mogelijk. Dit leidt soms tot geleidingsblokkade met spierzwakte als gevolg.

Oorzaak en verschijnselen van MMN

Multifocale motorische neuropathie begint meestal met langzaam toenemende spierzwakte in de handen. De spierzwakte treedt vaker in de armen op dan in de benen. In het verloop van de ziekte kan ook in de benen - meestal in de onderbenen - spierzwakte ontstaan.
Meer over MMN, oorzaak en verschijnselen

Folder over MMN

Een samenvatting van de informatie over deze vorm van neuropathie vindt u in deze folder (gratis te downloaden).

Folder downloaden

Feiten op een rij

  • MMN is zeer zeldzaam
  • In Nederland is MMN bij naar schatting honderd mensen gesteld
  • De ziekte kan zich voordoen tussen het twintigste en zestigste levensjaar
  • MMN komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen
  • MMN is niet erfelijk
  • MMN is langzaam progressief

Diagnose en behandeling van MMN

Bij het stellen van de diagnose MMN moet onderscheid gemaakt worden tussen MMN en andere neuropathieën. 
Als behandeling kan de arts medicijnen voorschrijven zoals intraveneuze immuunglobuline (IVIg). De meeste mensen met MMN krijgen daarom een onderhoudsbehandeling met IVIg.
Meer over diagnose en behandeling bij MMN

Leestip

In de brochure CIDP en MMN, Diagnose en behandeling staat beknopt weergegeven hoe de ziekte ontstaat, wat de symptomen zijn, hoe het verloop is en hoe de behandeling van CIDP en MMN is. Leden van Spierziekten Nederland kunnen deze uitgave gratis downloaden via de persoonlijke pagina op deze site.

Bestellen in de webwinkel

Er is ook een brochure over het omgaan met MMN

Spieracademie

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het