MyositisPolymyositis (PM)

Wat is polymyositis?

Myositis komt van myos (spier). De uitgang -itis betekent ontsteking.
Polymyositis betekent ‘ontsteking van veel spieren’.
De ontsteking ontstaat in een periode van weken tot maanden en treft de spieren, niet de huid. De ontstekingscellen bevinden zich tussen spiervezels of bundels spiervezels. De spieren in bovenarmen en -benen kunnen zwak en pijnlijk worden, aan beide kanten in ongeveer dezelfde mate. PM komt voor bij volwassenen, nooit bij kinderen. De ziekte is met medicijnen te behandelen. Deze vorm komt heel zelden voor. Het is mogelijk dat PM overgaat in IBM of dat er in het begin al sprake is van IBM maar dat dit niet wordt herkend.

Subtypen van PM

De groep PM omvat verschillende subtypen waaronder niet-specifieke myositis, necrotiserende auto-immuunmyopathie (NAM) en antisynthetasesyndroom (ASS). Bij niet-specifieke myositis zijn de verschijnselen hetzelfde als bij PM maar het spierbiopt toont dezelfde afwijkingen als bij DM, namelijk ontstekingscellen tussen de spierbundels en rond bloedvaatjes. Necrotiserende auto-immuunmyopathie heeft dezelfde verschijnselen als PM maar in het spierbiopt worden nagenoeg geen ontstekingsverschijnselen gevonden, alleen spiervezels die te gronde gaan (necrose) en vaak ook tekenen van herstel (regeneratie).

Meer over polymyositis

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.