Progressieve spinale musculaire atrofieBijeenkomst PSMA videoverslag

Programma op video

Hieronder treft u een een videoverslag aan van de bijeenkomst voor mensen met PSMA, PLS en ALS, die plaats vond tijdens het Spierziektecongres op 10 september 2016. De volgende sprekers komen aan het woord:

  • Dr. Anja Horemans, voorzitter
  • Dr. Michael van Es, neuroloog UMC Utrecht, ALS/PSMA in het kort: wat is ALS en wat is PSMA volgens de huidige inzichten?
  • Prof. dr. Jeroen Pasterkamp, translationeel neuroloog UMC Utrecht en prof. dr. Jan Veldink, neuroloog UMC Utrecht, Vele wegen leiden naar … : hoe de drie vakgebieden samen bijdragen aan de behandeling van ALS 
  • drs. Annerieke van Groenestijn, revalidatiearts AMC en promovenda UMC Utrecht, Het effect van fysieke training en cognitieve gedragstherapie op dagelijks functioneren en kwaliteit van leven
  • drs. Esther Kruitwagen-van Reenen, revalidatiearts UMC Utrecht en De Hoogstraat Revalidatie te Utrecht, Het voorkomen van complicaties  

Daarna volgt misschien wel het meest interessante deel: de beantwoording van vragen van mensen uit de zaal en mensen thuis.

Navigeren

Door een technische storing zijn de eerste vier minuten van de presentatie van dr. Michael van Es te zacht opgenomen. U moet hiervoor het geluid van uw computer wat harder zetten.

U ziet in de video het beeld van de sprekers en dat van de dia's gescheiden. U kunt met de knoppen aan de rechterkant het beeld naar eigen behoefte aanpassen: zowel de plaats van de spreker, als de grootte van de dia.

Met de tweede knop op de onderrand kunt u de hele diaserie zichtbaar maken. Door op de verschillende dia's te klikken, kunt u door de presentatie heenspringen.Als u ineens te ver vooruitspringt, kunnen er haperingen in de uitzending optreden.

Ervaringen uitwisselen

Mensen met een spierziekte ontmoeten elkaar op het

Hulpmiddelen vinden

Op de hulpmiddelensite staat veel informatie over hulpmiddelen en aanpassingen voor mensen met een spierziekte. Er is ook een tweedehandsmarkt voor hulpmiddelen.